ไม่พบผลการค้นหา
'เรืองไกร' ลุยยื่น กกต. ขอให้ส่ง ศาล รธน. ชี้ขาดสถานะ 21 ส.ว. ถือหุ้นสื่อลักษณะต้องห้ามการเป็น ส.ว. พร้อมขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกรณี 'ธนาธร'

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.และอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ในวันที่ 24 มิ.ย. เวลา 11.00 น.จะไปยื่นหนังสือต่อ กกต.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 21 คน กรณีการถือหุ้นสื่อมวลชน ซึ่งเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 (3) อาจต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นส.ว. เพราะในช่วง 2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรการพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่ามี ส.ว.จำนวนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณาตามข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ 10/2562 มีเหตุที่ต้องขอให้กกต.รีบส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และขอให้ศาลสั่งให้ส.ว.หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่กกต. ใช้กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

"ขอให้ กกต. ใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ ตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ดังกล่าวข้างต้น สิ้นสุดลง เพราะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ อันเข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 111 (4) ประกอบมาตรา 108 (ข.) และมาตรา 98 (3) หรือไม่ และขอให้รีบส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและขอให้ศาลสั่งให้ ส.ส. หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยตามแนวทางที่ กกต. ใช้กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มาแล้ว" นายเรืองไกร ระบุ

สำหรับ 21 ส.ว. ที่นายเรืองไกรจะร้องต่อ กกต.นั้นประกอบด้วย 1.นายวันชัย สอนศิริ บริษัท แคล นู ไฮเรอร์ จำกัด  

2.ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี บริษัท สมศรีพานิช จำกัด 

3.นายระวี รุ่งเรือง บริษัท ฟาร์มเมอร์ รีสอร์ท จำกัด 

4.นายยุทธนา ทัพเจริญ บริษัท วิคเตอร์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

5. พล.อ.อ.มนัส รูปขจร บริษัท พลังร่วม 18 จำกัด 

6. น.ส.ภัทรา วราวิตร บริษัท กาฬสินธุ์ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด 

7.พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย บริษัท ทุ่งท่าลาด จำกัด 

8.พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก บริษัท กีฬา สุราษฎร์ธานี จำกัด 

9.นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ บริษัท พี แอนด์ อาร์ อิงค์ จำกัด 

10.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ บริษัท ดีจริงมอเตอร์ จำกัด 

11.นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ บริษัท ศรีสุพรรณการแร่ จำกัด 

12.นายบรรชา พงศ์อายุกูล บริษัท พงศ์อายุกูลและบุตร จำกัด 

13.นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

14. น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 

15.พล.ร.อ. ฐนิธ กิตติอำพน บริษัท นลวิตา จำกัด 

16.นายซากีย์ พิทักษ์คุม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเคพี โลจิสติกส์ 

17.ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐ์ แอนด์ พิรพัฒน์ 

18.นายเฉลียว เกาะแก้ว บริษัท ไตรหิรัญ 2555 จำกัด 

19.นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา บริษัท แอล.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

20.นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ บริษัท ไฮเทค เกลซเซอร์ จำกัด 

21.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา บริษัท ภูตะวัน จำกัด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง