ไม่พบผลการค้นหา
'สุดารัตน์' แนะรัฐบาลพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างอนาคตประเทศ แบ่งเงินกู้ 1.9 ล้านล้าน ทำโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข-เกษตร สร้างความเชื่อมั่นชาวโลกว่า 'เที่ยวไทย ปลอดโรค อาหารไทยปลอดภัย'

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์เพื่อไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก แนะนำรัฐบาลสร้างโอกาสให้ประเทศไทย หลังผ่านวิกฤตโควิด-19 ด้วยการแบ่งเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ไปทำโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับรองรับธุรกิจ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว การบริหารและการส่งอาหารรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตร ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย ส่งให้คนทั้งโลก ทำให้โลกเชื่อมั่นว่า "เที่ยวไทยปลอดโรค อาหารไทยปลอดภัย"

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ แนะนำว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข ที่ควรแบ่งเงินกู้ดังกล่าวมาใช้นั้น เพราะอยากให้พัฒนาโครงสร้างสาธารณสุขของไทยที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและเสริมความเข้มแข็งของบุคลากรการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เสริมโครงสร้างภายในของสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโรคระบาดใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 

ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตร เพราะประเทศไทยมีพื้นฐานด้านเกษตรที่ดีอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาปล่อยให้เกษตรกรสู้อยู่ลำพังในระบบทุนนิยม จึงไปไม่รอด ถึงเวลาพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการทำให้ประเทศไทยเป็น "ศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยป้อนโลก" โดยต้องลงทุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนหน้าดิน ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ช่วยลดต้นทุนการผลิต และสร้างคุณภาพให้ผลผลิตของเกษตรกร พร้อมหาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลควรลงทุน "โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร" ให้เกษตรกรจากเงินกู้ครั้งนี้ อย่าปล่อยให้เขาต้องยืนต่อสู้ลำพัง ท่ามกลางระบบทุนนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :