ไม่พบผลการค้นหา
'สมคิด' มอบการบ้านคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ใช้เงินกู้ก้อน 4 แสนล้าน ตั้งเป้าใช้เงินเร็วสุดเดือน มิ.ย.นี้ ระบุเบื้องต้นกรอบต้องอยู่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ชัดมีโครงการอะไรบ้าง หรือ กำหนดเพดานการใช้เงินแต่ละโครงการเท่าใด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ว่า คณะกรรมการกลั่นกรองอยู่ระหว่างกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการใช้เงินกู้วงเงิน 4 แสนล้านบาท ที่ใช้การดูแลฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

โดยเบื้องต้นได้มอบหมายว่าเงินส่วนนี้จะต้องใช้ในโครงการที่สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศระดับท้องถิ่น และชุมชน ทั้งการเกษตรดั้งเดิม เกษตรอินทรีย์ การจัดทำแหล่งน้ำ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาและอบรมบุคลากร ในส่วนของหลักเกณฑ์โครงการ และเกณฑ์การประเมินผล (KPI) จะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ เพื่อเสนอครม.อนุมัติ หลังจากนั้นจึงจะเปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำเสนอโครงการเข้ามา คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้เงินได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้

"ตอนนี้ต้องเอากรอบ เอาเกณฑ์มาก่อน สุดท้ายก็จะมีการประเมินผลแน่นอน ส่วนราชการ ชุมชนสามารถเสนอโครงการเข้ามาได้หมด ทุกโครงการเน้นการจ้างงาน" นายสมคิด กล่าว

ส่วนแต่ละโครงการที่จะเปิดให้แต่ละหน่วยงานเสนอเข้ามาจะมีการกำหนดการใช้เงินแต่ละโครงการไม่เกินสัดส่วนเท่าไหร่นั้น นายสมคิด ตอบเพียงสั้นๆ ว่า ไว้ถามคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

ทั้งนี้ นายสมคิด ประเมินว่า ตั้งแต่เดือนต.ค.จนถึงต้นปี 2564 เศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นตัว ดังนั้นการใช้งบประมาณปี 2564 ที่เคยวางไว้ในโครงการใหญ่จะต้องปรับให้มีการจ้างมากขึ้น ซึ่งจากที่ได้พูดคุยกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็จะมีการปรับแผนข้างหน้าเน้นให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะไม่เน้นตัวเลขจีดีพีเหมือนในอดีตที่ให้ความสำคัญกับการส่งออก และการท่องเที่ยว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :