ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงการคลังเตรียมวางแผนล่วงหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ผ่านผู้ใช้จ่ายทางบัตรเดบิตในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่โครงการ 'ช็อปช่วยชาติ' จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.พิจารณา 4 ธ.ค. นี้ เพื่อเริ่มใช้จ่ายกลางเดือน ธ.ค.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT โดยระหว่างนี้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังศึกษามาตรการให้กับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตในช่วงเทศกาลตรุษจีน หลังจากพบมีผู้ถือบัตรเดบิตทั่วประเทศถึงร้อยละ 80 และเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ร้อยละ 5 กำหนดวงเงินการใช้ไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อคน หรือคิดเป็นวงเงินการคืนภาษีสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาใช้จ่าย 15 วัน ในช่วงวันที่ 1-15 ก.พ. 2562 

หลังจากนั้นรัฐจะเริ่มคืนเงินช่วงกลางเดือน มี.ค.เป็นต้นไป ผ่านทางระบบพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนเท่านั้น และยังคาดว่าจะใช้งบประมาณในโครงการนี้ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2562 และสนับสนุนการใช้ E-Payment ขณะเดียวกันยังเตรียมหารือกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อขอลดค่าธรรมเนียมการทำบัตรเดบิตให้กับประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้บัตรเดบิตเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ ยังเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการช้อปช่วยชาติที่รัฐบาลกำลังจะพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ธ.ค. นี้ ซึ่งครั้งนี้จะกระตุ้นการซื้อในสินค้า อาทิ ยางพารา หนังสือ และสินค้าโอทอป ที่คาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2561 ถึง 15 ธ.ค. 2562 โดยยังกำหนดวงเงินใช้จ่ายเช่นเคยให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง