ไม่พบผลการค้นหา
"วัฒนา" ระบุ ประชาชนยังมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ต่อไป แม้จะมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินช่วงการระบาดโควิด-19 พร้อมระบุ นายกฯจะถือโอกาสใช้อำนาจตามมาตรา 9 เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชนไม่ได้ เพราะขัดกับเหตุผลในการประกาศใช้ พรก.ฯ

นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ผมเสนอให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบถึงความปลอดภัยสาธารณะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนธิกำลังจากทุกฝ่ายให้มาทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยมาตรการเดียว (single command) ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือระงับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยต้องคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจด้วย

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ปรากฏอยู่ในหมายเหตุท้าย พรก. คือ “เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้”

นายวัฒนา ระบุว่า หลายฝ่ายเกรงกลัวว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะถือโอกาสใช้อำนาจตามมาตรา 9 เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชน เช่น ห้ามเสนอข่าว หรือห้ามวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล นั้น ขอยืนยันว่าทำไม่ได้เพราะขัดกับเหตุผลในการประกาศใช้ พรก.เองและมิได้เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ดังนั้น ประชาชนยังมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ต่อไปเพราะเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการเผยแพร่ข่าวเท็จที่ผิดกฎหมายถึงแม้จะไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็เป็นความผิดอยู่แล้ว

"ส่วนผมก็ยังคงจะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเช่นเดิม และพร้อมที่จะด่าหากการกระทำดังกล่าวขัดต่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการทำอะไรโง่ๆ แบบที่ชอบทำเพราะผู้นำโง่พวกเราจะตายกันหมด หรือ #ผนงพรจตกม ครับ" นายวัฒนา ระบุ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :