ไม่พบผลการค้นหา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.125 ส่งผลให้สินเชื่อเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีเหลือร้อยละ 6.125 ลูกค้ารายใหญ่เบิกเกินบัญชีเหลือดอกเบี้ยร้อยละ 6.875 ลูกค้ารายย่อยดอกเบี้ยร้อยละ 6.625 มีผลวันที่ 16 ส.ค. นี้

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าและประชาชน และเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลังธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ 0.125 ต่อปี มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธอส. ดังกล่าว ส่งผลให้ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ลดจากร้อยละ 6.250 เหลือร้อยละ 6.125 ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดจากร้อยละ 7.000 เหลือร้อยละ 6.875 และลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดจากร้อยละ 6.750 เหลือร้อยละ 6.625

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ ธอส.เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐรายแรก ที่ลดดอกเบี้ยเพื่อดูแลลูกค้าตามนโยบายรัฐบาล ที่กำชับให้ช่วยเหลือประชาชน และคำนึงถึงการทำกำไรที่ลดลง ซึ่งเดิมคาดว่าจะมีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงสัปดาห์หน้า แต่ได้เลื่อนมาเป็นช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ขณะที่คาดว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารออมสิน จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเร็วๆ นี้

สำหรั��การประกาศลดดอกเบี้ยดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังจากวานนี้ (14 ส.ค) ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินสินเชื่อเอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ลงร้อยละ 0.25 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2562

การประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารทั้ง 5 แห่ง เป็นผลจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :