ไม่พบผลการค้นหา
'ออมสิน' ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR-MOR ลดร้อยละ 0.13 ส่งผลให้ดอกเบี้ยกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี-เงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชีเหลือร้อยละ 6.87 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 'ชาติชาย' ยืนยันยังไม่ลดดอกเบี้ยเงินฝาก

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ภารกิจหลักสำคัญของธนาคารออมสินคือการมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้การให้บริหารสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน และตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงให้ความสำคัญต่อประชาชน ลูกค้าเงินกู้ โดยเฉพาะธนาคารออมสินมีลูกค้ารายย่อยเป็นจำนวนมาก 

ธนาคารฯ จึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลูกค้ารายย่อย โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ลดลงร้อยละ 0.13 ต่อปี จากร้อยละ 7.00 เหลือร้อยละ 6.87 พร้อมทั้ง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) ลดลงร้อยละ 0.13 ต่อปี เช่นกัน จากร้อยละ 7.00 เหลือร้อยละ 6.87 ซึ่งทำให้เท่ากับ 2 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารฯ ยังไม่มีการปรับลดแต่อย่างใด เนื่องจากมีลูกค้าผู้ฝากสลากออมสินเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินฝากรวม โดยในต้นเดือนกันยายนนี้ ธนาคารฯ จะเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 127 ซึ่งจะยังคงดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม เพื่อส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :