ไม่พบผลการค้นหา
หลังจาก 6 ธนาคารพาณิชย์ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ล่าสุดธนาคารกรุงไทย ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลงร้อยละ 0.25 เหลืออยู่ที่ร้อยละ 6.62 ดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลงร้อยละ 0.125 เหลืออยู่ที่ร้อยละ 6.745 มีผล 25 มี.ค. นี้

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี MOR (Minimum Overdraft Rate) ลงร้อยละ 0.25 มาเหลือที่ร้อยละ 6.62 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ลงร้อยละ 0.125 เหลืออัตราร้อยละ 6.745 ต่อปี ซึ่งธนาคารหวังว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม

สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยตลาด ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

พร้อมกับระบุว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจ และตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย รวมทั้งแบ่งเบาภาระลูกค้าและผู้ประกอบการทุกประเภท ทั้งลูกค้าเอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :