ไม่พบผลการค้นหา
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ยันฟิตเนสไม่ต้องปิดทำการ แต่ให้มีมาตรการป้องกันเข้ม ย้ำเหงื่อแพร่เชื้อโควิด-19ไม่ได้

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันถึงมาตรการการปิดสถานบริการที่มีคนรวมตัวจำนวนมาก ยืนยันว่า ฟิตเนส ไม่ต้องปิดทำการ แต่มีมาตรการในเชิงป้องกันและดูแลตามมาตรฐานอย่างดี เช่น มีระยะห่างให้เกิน 1 เมตร หมั่นทำความสะอาด มีเจลล้างมือ มีการวัดไข้ก่อนเข้าฟิตเนส เพราะการติดโควิด-19 แพร่เชื้อผ่านด้วยละอองฝอยขณะหายใจโดยการไอจามรดกันในระยะไม่ไม่เกิน 1 เมตร รวมถึงการไอจามออกมาแล้วสัมผัส

ดังนั้นเรามีมาตรการว่าใครมีไข้ ไอ จาม ไม่ต้องมาออกกำลังกาย แต่ยืนยันไม่ได้ปิดฟิตเนส ทั้งนี้อยากให้สังเกตุว่าสถานที่สั่งปิดต้องเป็นสถานที่ที่คนใกล้ชิดกันมากและเราไม่สามารถมีมาตรการให้คนห่างออกจากกันได้เลย เช่น สนามมวยซึ่งคนแน่นมาก ส่วนเหงื่อออกขณะออกกำลังกาย ยืนยันว่าไม่สามารถแพร่เชื้อได้ โรคนี้ติดต่อด้วยระบบทางเดินหายใจ ที่เป็นละอองฝอยขนาดใหญ่ด้วยการไอหรือจามรดกัน ยืนยันว่าไม่ได้ติดต่อทางเหงื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง