ไม่พบผลการค้นหา
สั่งพัก The Daily Dose และ Wake Up News 3 วัน ด้วยเหตุผลเดิม ไม่เป็นกลาง ไม่รอบด้าน ทำให้ประชาชนสับสน เพราะโจมตีกองทัพและรัฐบาล ระบุอาจเพิกถอนหรือพักใบอนุญาต หากไม่ทบทวนหรือปรับรูปแบบรายการ

กสทช. มีคำสั่ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน เรื่อง คำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครองใหัพักการออกอากาศรายการThe Daily Dose และ Wake Up News อาศัยอำนาจตามข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความในมาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติองกรค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และมาตรา 7 มาตรา 16 พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

คำสั่งดังกล่าวระบุด้วยว่า คำสั่งระงับการออกอากาศดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ทบทวนแนวคิด รูปแบบและเอกลักษณ์ รวมถึงกระบวนการคัดเลือก กลั่นกรอง และตรวจสอบเนื้อหารายการให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ และหากยังฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามคำสั่ง อาจเป็นเหตุให้ กสทช. มีความจำเป็นต้องมีคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตในการให้บริการ หรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่อง 21 วอยซ์ ทีวีต่อไป

ด้านนายประทีป คงสิบ ผู้อำนวยการสถานีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงต่อผู้ชมและผู้สนับสนุน ยืนยันเสรีภาพในการเสนอความเห็น ดังนี้ 

เรียน. ผู้ชมและผู้สนับสนุนวอยซ์ทีวีทุกท่านครับ

ผมขออนุญาตแจ้งข่าวร้ายสำหรับแฟนๆ รายการ wake up news และ the daily dose ให้ทราบว่า ทั้งสองรายการถูก กสทช.สั่งพักการออกอากาศเป็นเวลา 3 วัน.

ในส่วนของเวค อัพ นิวส์. มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (3 ก.ค.) ถึงวันที่ 5 ก.ค. โดยรายการที่จะมาแทนชั่วคราว คือ voice news

ส่วนเดอะ เดลี่โดส. มีผลคืนนี้ (2 ก.ค.) ถึงวันพุธที่ 4 ก.ค. และรายการที่จะมาแทนชั่วคราว คือ overview

ความผิดของทั้งสองรายการ. ในมุมมอง กสทช. เป็นเหตุผลเดิมๆ คือ กล่าวหาว่านำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อประกาศ คสช.ฉบับที่ 97 และ 103 รวมทั้งเอ็มโอยูที่วอยซ์เคยทำไว้กับ กสทช. สรุปโดยรวมๆ คือ กล่าวหาว่ามีเนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคง. อาจสร้างความแตกแยก. มีอคติ ไม่เป็นกลาง

แต่ในมุมมองของเรา. ยังเชื่อมั่นว่า. นี่เป็นเสรีภาพของการนำเสนอข้อเท็จจริงและความคิดเห็น. ตามกรอบที่รัฐธรรมนูญรับรอง. ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย. (หากข้อมูลและความเห็นนั้น. ไปละเมิดผู้ใด. ก็มีกฎหมายปกติเอาผิดได้อยู่แล้ว. รวมทั้งยังมีกระแสสังคมที่พร้อมจะลงโทษอีก. หากเขาไม่เห็นด้วย)

อย่างไรก็ตาม. เมื่อกสทช.มีคำสั่งมาแล้ว. เราคงต้องปฏิบัติตามไปก่อน คือ การพักรายการดังที่ผมชี้แจง. แต่เราก็สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความยุติธรรมในชั้นศาลปกครองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และระหว่างนี้โปรดติดตามรายการที่มาแทนชั่วคราว

ขอขอบพระคุณ

ประทีป คงสิบ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายข่าวและเนื้อหารายการ

สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: