ไม่พบผลการค้นหา
ครม.เห็นชอบในหลักการตาม พม.เสนอ จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 'เด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ- ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ' 13 ล้านคนๆ ละ 1,000 บาท 3 เดือน พร้อมรับทราบรายงาน คกก.กลั่นกรองการใช้เงินกู้ ระบุชัดจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ให้ผู้มีรายได้หลักจากอาชีพเกษตร ส่วนข้าราชการได้รับเงินเดือนสวัสดิการจากรัฐอยู่แล้ว

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 26 พ.ค. 2563 ว่า นายกฯ ได้ให้ตอบข้อซักถามเรื่องการใช้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ตามที่มีฝ่ายค้านและข้อกังวลถึงการใช้เงินกู้นั้น ขอยืนยันว่า การใช้เงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดแผนงานโครงการและกลุ่มเป้าหมายว่าจะใช้ทำอะไรในทุกๆ โครงการอย่างชัดเจน และยืนยันว่า รัฐบาลจะใช้เงินดังกล่าวให้ประสิทธิภาพสูงสุด

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 27-31 พ.ค. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณากฎหมาย 5 ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินวงเงิน 1 ล้านล้านบาท พ.ร.ก.ซอฟต์โลน วงเงิน 5 แสนล้านบาท พ.ร.ก.จัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ วงเงิน 4 แสนล้านบาท พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 โดยนายกฯ ย้ำว่า ถือเป็นการเปิดโอกาสดีให้ ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายอย่างเต็มที่ โดยรัฐบาลจะรับข้อเสนอจากส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมาพิจารณา 

ทั้งนี้ ได้เตรียมรัฐมนตรีสำหรับเข้าให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมสภาฯ ในวันที่ 27 พ.ค. ไว้ทั้งสิ้น 16 คน รวมนายกฯ เป็นคนที่ 17 

อีกทั้ง ในการประชุม ครม. วันนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการและรับทราบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงการคลังไปพิจารณาร่วมกัน ในโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 13,143,079 คน วงเงินรวมไม่เกิน 39,429,237,000 บาท โดยใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 

สำหรับ กลุ่มเปราะบางที่จะได้รับการเยียวยา ประกอบด้วย 

  • (1) เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี จำนวน 1,451,468 คน 
  • (2) ผู้สูงอายุ 9,664,111 คน 
  • (3) ผู้พิการ 2,027,500 คน 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเยียวยา จะเป็นการจ่ายให้รายละ 1,000 บาท ต่อเดือน โดยจะจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.2563) เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ทั้ง 3 กลุ่มได้รับอยู่แล้วจากทั้งเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยคนชรา และเบี้ยสำหรับผู้พิการ 

"เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นเดือน พ.ค. แล้ว และคาดว่าการจ่ายเงินน่าจะเริ่มได้ในต้นเดือน มิ.ย. ดังนั้น ในส่วนของเดือน พ.ค. และจ่ายทบกับกับเดือน มิ.ย. เลย โดย ครม. ได้ให้กระทรวง พม. ทำรายการเบิกจ่ายในรายละเอียดส่งมาอีกที" น.ส.รัชดา กล่าว

เงินเยียวยาเกษตรกร จ่ายให้ผู้มีรายได้หลักจากอาชีพเกษตรกร ไม่ให้ขรก.

น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า วันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ยังรายงานให้ที่ประชุม ครม. รับทราบถึงความชัดเจนของเจตนารมณ์ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของแผนงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ดังนั้นกรณีข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการประจำและลูกจ้าง รวมถึงข้าราชการบำนาญ ที่ประกอบอาชีพเสริมเป็นเกษตรกร ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการฯ ดังกล่าว เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว และหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกรมบัญชีกลางพิจารณาดำเนินการหักเงินดังกล่าวจากค่าตอบแทนคืนที่กระทรวงการคลังต่อไป

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันด้วยว่า ณ วันนี้ ยังไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :