ไม่พบผลการค้นหา
ครม.มีมติขยายเวลาติดตามเกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีรับเงินโอนเยียวยาโควิด-19 จำนวน 115,892 ราย ถึง 30 ก.ย. ย้ำพ้นกำหนด ยุติติดตาม พร้อมอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรปรับปรุงทะเบียน-กลุ่มตกหล่น-กลุ่มอุทธรณ์รวดเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 ก.ย.นี้

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 ส.ค. 2563 ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2563 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการดังนี้

1.ขยายระยะเวลาการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอน จำนวนไม่เกิน 115,892 ราย ออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 โดยให้จ่ายเงินงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย และหากพ้นกำหนด ให้ยุติการติดตามและการโอนเงิน 

2.จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จำนวนไม่เกิน 38,737 ราย โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2563

3.จ่ายเงินให้แก่เกษตรกร กรณีที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ต่อมาได้สละสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว และกรณีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่งข้อมูลเกษตรตกหล่นจำนวนไม่เกิน 759 ราย ให้จ่ายงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2563 

4.ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่มาอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันในวันที่ 31 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา จำนวนไม่เกิน 269 ราย โดยจ่ายงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2563

"ในกรณีที่มีเกษตรกรยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนกว่า 1 แสนราย คาดว่า บางส่วนอาจเกิดจากความไม่เข้าใจระบบการรับเงิน ดังนั้นจึงฝากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์และแจ้งกับเกษตรกรให้มารับเงินส่วนนี้ โดยรัฐบาลได้ขยายเวลาการแจ้งเลขที่บัญชีถึงสิ้นเดือน ก.ย. นี้ และหากยังไม่มีการแจ้งเลขบัญชีจะยุติการติดตามและการโอนเงิน" รัชดา กล่าว

ทั้งนี้ โครงการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นโครงการตามมติ ครม. วันที่ 28 เม.ย. 2563 โดยให้จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลานาน 3 เดือน เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 ให้กับเกษตรกรทั้งสิ้น 10 ล้านคน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท ที่มาจาก พ.ร.ก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดพบว่า ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งให้แล้วเป็นจำนวน 7 แสนคน ยังคงเหลืออีกราว 3 แสนคน  


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: