ไม่พบผลการค้นหา
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเตรียมจ่ายเงิน 1,000 บาท ผู้พิการ 1.6 ล้านคน เยียวยาโควิด-19 รอบแรก 29 พ.ค. คาดจ่ายเสร็จภายใน 15 มิ.ย.

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับผู้พิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นเงิน 1,000 บาท เป็นการจ่ายครั้งเดียว ใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ความคืบหน้าล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้การจ่ายเงินเยียวยาถึงมือผู้พิการอย่างถูกต้อง และไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ดำเนินการ ดังนี้  

1.ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีผู้พิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พ.ค. 2563 และสำหรับผู้พิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2563 

2.ผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2563 

ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิ.ย. 2563 ผู้พิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 307

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ครม.มีมติอนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการทุกคนที่มีบัตรผู้พิการ คนละ 1,000 บาทแบบครั้งเดียว ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านคน พร้อมกับมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้เพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน เพิ่มเติมแก่ผู้พิการที่มีบัตรคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 120,000 คน เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :