ไม่พบผลการค้นหา
ครม.เห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินเยียวยา 3 เดือนๆ ละ 5 พันบาท แรงงานนอกระบบประกันสังคมเพิ่มอีกไม่เกิน 16 ล้านคน พร้อมขยายจ่ายเกษตรกร 10 ล้านคน โอนเงินเข้าบัญชีตรงตั้งแต่เดือน พ.ค. นี้เป็นต้นไป ฟากผู้พิการ 2 ล้านคนได้เงินช่วยเหลือหัวละ 1,000 บาท ผู้พิการอายุน้อยกว่า 18 ปี ได้เบี้ยพิการเพิ่มเป็นเดือนละ 1 พันบาท ตั้งแต่ ต.ค. นี้

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เม.ย. มีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีผู้ใช้แรงงานอิสระ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมแบบสมัครใจ ตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากเดิมอนุมัติให้แรงงานกลุ่มนี้ 14 ล้านราย (ตามมติ ครม. 21 เม.ย.) เพิ่มเป็นไม่เกิน 16 ล้านราย คิดเป็นวงเงิน 240,000 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินของกระทรวงการคลัง 170,000 ล้านบาท และจากงบประมาณรายจ่ายปี 2563 อีก 70,000 ล้านบาท 

พร้อมกันนี้ ครม.ได้มติเห็นชอบอนุมัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลานาน 3 เดือน โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 ให้กับเกษตรกรทั้งสิ้น 10 ล้านคน แบ่งเป็น เกษตรกรปลูกพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 6.19 ล้านคน กรมปศุสัตว์ 1.6 ล้านคน และกรมประมง 6.4 แสนคน ส่วนอีก 1.57 ล้านคน เป็นเกษตรกรที่รอตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน 

โดยในส่วนการจ่ายเยียวยาเกษตรกร จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท ที่มาจาก พ.ร.ก.กู้เงินของกระทรวงการคลัง และรัฐบาลจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง 

"เงินช่วยเหลือเกษตรกร จะเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยตรง โดยจ่ายให้กับหัวหน้าครัวเรือนเกษตรตามทะเบียนที่ขึ้นไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ทั้งสิ้น 8.43 ล้านคน ส่วนที่เหลือคือกลุ่มรอตรวจสอบสิทธิการขึ้นทะเบียน" นางนฤมล กล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมเงินช่วยเหลือเยียวยาแรงงานอิสระในโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง ที่ใช้เงิน 240,000 ล้านบาท กับที่จะครัวเรือนเกษตร 10 ล้านคน วงเงิน 150,0000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 390,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากงบประมาณรายจ่ายปี 2563 จำนวน 70,000 ล้านบาท และจากพ.ร.ก.กู้เงิน จำนวน 320,000 ล้านบาท จากวงเงินส่วนแผนงานเยียวยาแรงงานนอกระบบประกันสังคมและเกษตรกร 555,000 ล้านบาท ตามที่ปรากฎในพ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท หรือจะมีวงเงินเหลือจากนี้อีก 235,000 ล้านบาท 

ผู้พิการ ทุพพลภาพ วีลแชร์ ทางเท้า universal design

จ่ายเงินผู้พิการคนละ 1,000 บาท - เพิ่มเบี้ยผู้พิการต่ำกว่า 18 ปี

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.มติเห็นชอบอนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการทุกคนที่มีบัตรผู้พิการ คนละ 1,000 บาทแบบครั้งเดียว ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านคน 

อีกทั้งวันนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้เพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน เพิ่มเติมแก่ผู้พิการที่มีบัตรคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 120,000 คน เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป 

"ก่อนหน้านี้ เมื่อ 28 ม.ค. 2563 ครม. ได้เคยมีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็นคนละ 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1 ล้านคน จากผู้มีบัตรคนพิการทั้งหมดในระบบ 1.9 ล้านคน" น.ส.รัชดา กล่าว

ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือทั้งส่วนของเพิ่มเบี้ยคนพิการและเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 1,000 บาท จะมาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :