ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงพาณิชย์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรือนำเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกว่าเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ หากพบจะมีความผิด

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เรือนำเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของบริษัทนำเที่ยวทั้ง 2 บริษัท 

เบื้องต้นกรมฯ ได้ตรวจสอบสถานการณ์จดทะเบียนจัดตั้งของ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เลซี่ แคท ทราเวล จำกัด และ บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด พบว่า ทั้ง 2 บริษัท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจนำเที่ยวถูกต้อง 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไป กรมฯ จะลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ตำรวจท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต ขยายผลตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทุกกรณี รวมทั้งตรวจสอบว่าเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ ซึ่งเป็นกรณีที่คนไทยให้ความช่วยเหลือถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ เพื่อให้คนต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

หากพบว่าเป็นนอมินี คนไทยถือหุ้นแทน รวมทั้งกรรมการบริษัทก็ต้องรับผิดด้วย ซึ่งจะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลต้องระวางโทษปรับวันละ 10,000 – 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

"ขอเตือนผู้ประกอบการที่ต้องให้บริการเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็จะสามารถช่วยลดความเสียหายได้เป็นอย่างมากเช่นกรณีที่เกิดขึ้น เกิดจากการไม่เชื่อฟังคำเตือนของหน่วยงานราชการและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและเสียหายต่อประเทศชาติ" อธิบดี กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: