ไม่พบผลการค้นหา
"ชวลิต" จวกรัฐบาลเอาสมองส่วนไหนคิด ตัดงบหลักประกันสุขภาพ 2,400 ล้าน แต่คงงบซื้อรถยานเกราะล้อยาง 4,500 ล้าน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ออกมาแสดงความผิดหวังกรณีรัฐบาลตัดงบโครงการหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง จำนวน 2,400 ล้านบาท และตัดงบของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,200 ล้านบาท รวมจำนวน 3,600 ล้านบาท และบรรยายความไม่สบายใจว่า ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด - 19 แต่ละโรงพยาบาลต้องช่วยตัวเองเป็นหลัก หางบบริจาคเอง โดยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบำรุงโรงพยาบาลจากทางรัฐบาลแม้แต่แดงเดียว นั้น

ตนเห็นว่าถ้าไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข ออกมาให้ข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาชนทั่วไปไม่มีทางรู้ว่ามีเหตุการณ์ตัดงบประมาณที่คาดไม่ถึงดังกล่าวเกิดขึ้น รวมทั้งแต่ละโรงพยาบาลต้องช่วยตนเองเป็นหลัก ฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นกับการบริหารจัดการของรัฐบาล เอาสมองส่วนไหนคิดกับการดำเนินการดังกล่าว

ดังนั้น การที่มีการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับเป็นความสามารถอย่างเยี่ยมยอดของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแท้จริง ความจริงแล้ว งบในส่วนที่รัฐบาลควรตัดอย่างยิ่ง คือ งบซื้อรถยานเกราะล้อยาง จำนวน 4,500 ล้านจากประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าเพื่อเป็นรัฐบาลตนจะเสนอให้พรรคตัดแน่ จะอ้างว่ามีข้อตกลงความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างประเทศ ไม่อาจฟังขึ้น

ขณะนี้บ้านเมืองเดือดร้อนแสนสาหัสด้านสุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน ถ้ารัฐบาลจัดลำดับความสำคัญของปัญหาประเทศไม่ถูกต้อง รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนได้อย่างไร

ขณะเดียวกัน ประการสำคัญ จะให้ประชาชนไว้วางใจการบริหารจัดการเงินตาม พ.ร.ก. 3 ฉบับ จำนวนเกือบ 2 ล้านล้านบาท ได้อย่างไร นับเป็นเรื่องที่สังคมต้องฉุกคิด เพราะเงินเกือบ 2 ล้านล้านบาท เป็นจำนวนเงินที่สูง ถ้าการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา รั่วไหล หรือส่อไปในทางทุจริตเชิงนโยบาย เคราะห์กรรมก็จะตกแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

ในชั้นนี้ ถ้าจะบรรเทาเบาบางความไม่สบายใจของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดงบประมาณ รัฐบาลก็ควรคืนงบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง จำนวน 2,400 ล้านบาท และงบในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,200 ล้าน รวมจำนวน 3,600 ล้านบาท โดยควรตัดงบ จัดซื้อรถยานเกราะล้อยาง จำนวน 4,500 ล้านบาทแทน

อ่านเพิ่มเติม