ไม่พบผลการค้นหา
Biz Feed - จีนลดภาษีสินค้าต่างชาติ กันคนไปซื้อของต่างประเทศ - Short Clip
Nov 27, 2017 02:31

ที่จีน มีความต้องการและชื่นชอบสินค้าจากต่างประเทศหลายชนิด เพราะชาวจีนมองว่ามีคุณภาพมากกว่าสินค้าของจีน แต่เพราะภาษีนำเข้าที่สูง ทำให้สินค้าจากต่างประเทศมีราคาแพงในจีน จนชาวจีนเลือกที่จะบินไปซื้อสินค้าพวกนี้จากต่างประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านพ่อค้าแม่ค่าออนไลน์ ล่าสุด รัฐบาลจีนประกาศลดภาษีนำเข้าสินจากต่างประเทศหลายรายการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนซื้อของภายในประเทศให้มากขึ้น  

กระทรวงการคลังจีนประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศกว่า 187 ชนิด ซึ่งมีตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง เสื้อผ้า อาหาร และยา ไปจนถึงสินค้าฟุ่มเฟือย เช่นสินค้าแบรนด์เนม และวิสกี้ โดยอัตราภาษีที่ลดลงมีตั้งแต่ 7.7% ไปจนถึง 17.3% และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนี้

จุดประสงค์ของการลดภาษีสินค้าต่างชาติครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนจีนหันมาซื้อสินค้าในประเทศมากขึ้น และป้องกันไม่ให้คนจีนไปช็อปปิงที่ต่างประเทศ เพราะว่าในจีน ความต้องการสินค้าจากต่างชาติมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหารที่คนจีนให้ความเชื่อมั่นสินค้าจากต่างชาติมากกว่าสินค้าในจีน หรือสินค้าแบรนด์เนม แต่เพราะภาษีนำเข้าที่สูง ทำให้สินค้าต่างชาติมีราคาแพง ชาวจีนจึงนิยมบินไปช็อปปิงที่ต่างประเทศ หรือใช้บริการร้านค้าออนไลน์ที่หิ้วสินค้าเหล่านี้เข้ามาขายโดยไม่เสียภาษี รัฐบาลจีนจึงต้องการทำให้สินค้าต่างชาติที่ขายในจีนมีราคาถูกลง เพื่อหันให้คนจีนมาซื้อสินค้าต่างชาติในจีนมากขึ้น แม้ว่ารัฐจะเก็บภาษีได้น้อยลง แต่ก็ดีกว่าเก็บไม่ได้เลย ถ้าหากคนจีนส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าเหล่านี้ในต่างประเทศแทน หรือสั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์กันหมด

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังขอให้ประชาชนใช้จ่ายในประเทศให้มากขึ้น แทนการไปใช้จ่ายในต่างประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจจีนสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยแรงบริโภคภายในประเทศมากกว่าการพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติ และยังเป็นการแสดงให้ต่างชาติ โดยเฉพาะสหรัฐฯ เห็นว่าจีนไม่ได้มีนโยบายปิดกั้นการค้าด้วยการใช้ภาษีมาเป็นกำแพงกีดกั้นสินค้าจากต่างชาติไม่ให้เข้ามาขายในประเทศจีน

กระทรวงการคลังจีนเผยว่าสินค้านำเข้าที่ได้รับการลดภาษีส่วนมากเป็นสินค้าที่มีไม่พอขายอยู่แล้วในจีน ซึ่งการที่มีสินค้าจากต่างชาติเข้ามาในตลาดจีนมากขึ้น ก็จะทำให้ผู้บริโภคชาวจีนมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการแข่งขันซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตของจีนได้พัฒนาสินค้าของตัวเองให้ทัดเทียมกับต่างชาติ

ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ของจีนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการลดภาษีครั้งนี้บอกว่าไม่เป็นห่วง เพราะว่าคนที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ใช่เพราะราคาถูกอย่างเดียว แต่ลูกค้าที่ชอบใช้บริการหิ้วสินค้าจากต่างประเทศ เพราะว่าการไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรง จะทำให้สามารถซื้อสินค้า Limited Edition หรือสินค้าพิเศษที่ไม่มีขายในประเทศจีน แต่มีขายแค่ในต่างประเทศอย่างเดียว ซึ่งตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยังมีลูกค้าอยู่  

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog