ไม่พบผลการค้นหา
"ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ" เตือนการใส่หน้ากาก Face Shield เพียงอย่างเดียวไม่ช่วยป้องกันโควิด-19 เนื่องจากยังมีช่องให้เข้าสู่ร่างกายได้ ระบุปกติแพทย์ต้องใส่ร่วมกับหน้ากากอนามัย N95 แว่นตา goggle เพื่อป้องกันการติดโรคให้สมบูรณ์ แนะประชาชนสวมหน้ากากอนามัย-เว้นระยะห่างทางสังคม ช่วยควบคุมโรคระบาดได้

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่มีการแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากาก face shield แทนการใส่หน้ากากอนามัย ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควร โดยระบุเหตุผลดังนี้

“โควิด-19 กับการควบคุมการระบาด กับหน้ากากคลุมหน้า face shield เราได้บทเรียนจากจีนในการควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่รณรงค์ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย เก็บตัวอยู่ในบ้าน ตัดขาดจากสังคม ไม่มีการรวมกลุ่มคนเป็นกลุ่มก้อน กำหนดระยะห่างของบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างดีและประกอบด้วย ลดการเคลื่อนที่ของคน เพราะโรคนี้เป็นการติดต่อระหว่างคนสู่คนการใส่หน้ากากอนามัย ในยามที่มีการระบาดแบบนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

สำหรับหน้ากากคลุมหน้า face shield เราจะให้บุคลากรทางการแพทย์ และจะต้องใส่ทั้งหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะ N95 แว่นตา goggle เพื่อป้องกันการติดโรคให้สมบูรณ์ ในคนปกติ ที่มีข่าวออกมาให้ใส่หน้ากากคลุมหน้า face shield แทนการใส่หน้ากากอนามัย จึงไม่เป็นอันสมควร เพราะยังมีช่องเข้าสู่จมูกและปาก และหน้าตา แต่ถ้าใครจะใส่หน้ากากอนามัย และคลุมด้วยหน้ากากคลุมหน้า face shield ในคนปกติก็ไม่ว่ากัน หน้ากากคลุมหน้าที่ใช้พลาสติกบางใสๆ อ่อนไปอ่อนมา จะยิ่งลดความปลอดภัยลงอีก แต่ต้องไม่ลืมว่าจะต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย

ศ.นพ.ยง ระบุด้วยว่า จีนประสบความสำเร็จด้วยการกำหนดระยะห่างของบุคคล ไม่ให้ต่ำกว่า 2 เมตร และลดการรวมบุคคลหมู่มาก จนในที่สุดผู้ป่วยในจีนสามารถลดลงและควบคุมได้ทั้งที่เป็นประเทศใหญ่โต และมีการระบาดอย่างกว้างขวาง


เราควรเอาบทเรียนจากประเทศจีนในการใส่หน้ากากอนามัย การกำหนดระยะห่างของบุคคล personal distancing ระยะห่างของสังคม social distancing เก็บตัวอยู่ในบ้านลดการเคลื่อนไหวลดการติดต่อระหว่างคนสู่คน ถ้าทุกคนช่วยกัน เราจะสามารถควบคุมโรคระบาดนี้ได้อย่างแน่นอนข่าวที่เกี่ยวข้อง :