ไม่พบผลการค้นหา
ธ.ก.ส.เร่งเกษตรกรผู้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท แต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีอีกกว่า 139,000 ราย รีบแจ้งเลขบัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายใน 25 ก.ค. นี้ ย้ำแจ้งบัญชีธนาคารใดก็ได้

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากนี้ขณะนี้ไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงินของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร รายละ 15,000 บาท (จ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน) จากรัฐบาล ตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส่งมาให้กับ ธ.ก.ส. อีกจำนวน 139,271 ราย ซึ่งทำให้ ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้

ด้วยเหตุนี้ จึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทาง เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2563 ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดคือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

ทั้งนี้ เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯ จํานวน 7,747,490 ราย ซึ่งหลังจากได้ทําการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิต เหลือผู้มีสิทธิ์จํานวน 7,407,721 ราย ซึ่งได้ดำเนินการโอนไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 37,038 ล้านบาท 

สำหรับเงินเยียวยาในรอบเดือน ก.ค. จะเริ่มดำเนินการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่ 15 - 22 ก.ค. 2563 ต่อเนื่องทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด วันละประมาณ 1 ล้านราย โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ ดำเนินตามมติ ครม. วันที่ 28 เม.ย.2563 โดยเป็นการโอนเข้าบัญชีเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลานาน 3 เดือน เริ่มโอนตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 ให้กับเกษตรกรทั้งสิ้น 10 ล้านคน แบ่งเป็น เกษตรกรปลูกพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 6.19 ล้านคน กรมปศุสัตว์ 1.6 ล้านคน และกรมประมง 6.4 แสนคน และเกษตรกรขึ้นทะเบียนใหม่ 1.57 ล้านคน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท จาก พ.ร.ก.กู้เงินของกระทรวงการคลัง วงเงิน 1 ล้านล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :