ไม่พบผลการค้นหา
ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน นายก อบจ.บุรีรัมย์ หลานเนวิน ชิดชอบ- พี่ชาย วราเทพ รัตนากร ด้านพ่อ กนกวรรณ รมช.ศึกษาธิการ รวย 645 ล้าน เศรษฐีที่ดินปราจีน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ นายก อบจ.เพิ่มเติม โดยมีที่น่าสนใจดังนี้

ภูษิต เล็กอุดากร นายก อบจ.บุรีรัมย์ หลานชายของ เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร ฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 18 ก.พ.2564 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 32,497,465 บาท เป็นทรัพย์สินของภูษิต 3,071,002 บาท ของคู่สมรส 29,426,463 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน รวมกันกว่า 14 ล้านบาท เงินลงทุน 4.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6 ล้านบาท ส่วนหนี้สินมีทั้งสิ้น 12,866,837 บาท

ภูษิต และคู่สมรสแจ้งการครอบครองที่ดิน 24 รายการ เป็นที่ดิน นส.3 ก จำนวน 5 รายการ , นส.4 จำนวน 13 รายการ นอกนั้นเป็นที่ดิน นส.4จ และ นส.4ง แจ้งการครอบครองโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7 รายการ โดยมีบ้าน 3 หลัง ตึกแถว 3 หลังอาคารชุด 1 หลัง

ภูษิต เล็กอุดากร

สุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร พี่ชายของ วราเทพ รัตนากร อดีต รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งทรัพย์สินเมื่อเข้ารับตำแหน่งวันที่ 5 ก.พ. 2564 โดยมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 20,411,836 บาท เป็นของสุนทร 18,196,506 บาท ของคู่สมรส 2,215,330 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินรวมกันกว่า 17 ล้านบาท ส่วนหนี้สินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

สุนทรและคู่สมรส แจ้งการครอบครองรายการทรัพย์สินอื่นกว่า 1 ล้านบาท เช่น นาฬิกา 1 เรือน 100,000 บาท สร้อยทอง 7 รายการ 425,000 บาท ปืนพก 3 กระบอก รวมกว่า 150,000 บาท

สุนทร รัตนากร

สุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี บิดาของ กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ แจ้งรายการทรัพย์สินเมื่อเข้ารับตำแหน่งวันที่ 15 ก.พ. 2564 โดยมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 645,534,177 บาท เป็นของสุนทร 635,248,177 บาท ของคู่สมรส 10,250,000 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น ที่ดินมูลค่ากว่า 631,460,340 บาท ส่วนหนี้สินมีทั้งสิ้น 4,000,000 บาท

1.jpg

สุนทรแจ้งการครอบครองที่ดินทั้งสิ้น 225 แปลง โดยมีทั้งโฉนด , นส.3ก อยู่ใน จ.ปราจีนบุรีทั้งหมด มูลค่าสูงสุดอยู่ที่ตำบลเนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 19,223,750 บาท

สุนทร ยังแจ้งรายการทรัพย์สินอื่น มูลค่ากว่า 1,555,000 บาท เช่น ครอบครองอาวุธปืน 10 กระบอก โดยมีทั้งปืนยาวเดี่ยวลูกซอง ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ

พ่อกนกวรรณ.JPG

ส่วนนายก อบจ.รายอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ

ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย ยื่นทรัพย์สินพร้อมคู่สมรส เมื่อเข้ารับตำแหน่งวันที่ 24 ก.พ. 2564 โดยมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 212,232,960 บาท หนี้สิน 26,165,393 บาท

อัครเดช ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์ แจ้งทรัพย์สินพร้อมคู่สมรส เมื่อเข้ารับตำแหน่งวันที่ 7 ม.ค.2564 รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 136,719,298 บาท หนี้สิน 1,810,128 บาท

ยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย ยื่นทรัพย์สินพร้อมคู่สมรส เมื่อเข้ารับตำแหน่งวันที่ 18 ม.ค. 2564 รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 332,230,499 บาท หนี้สิน 107,699,004 บาท

ศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี ยื่นทรัพย์สินพร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้ารับตำแหน่งวันที่ 21 ม.ค. 2564 โดยมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 402,519,896 บาท เป็นทรัพย์สินของศุภวัฒน์ 265,285,887 บาท ของคู่สมรส 132,375,166 บาท ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,458,842 บาท ไม่มีหนี้สิน

สัญญา บุญ-หลง นายก อบจ.สระบุรี ไม่มีคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 265,215,928 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 139,655,160 บาท เงินฝาก 47,340,768 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 54,500,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

อัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ยื่นบัญชีทรัพย์สิน พร้อมคู่สมรส เมื่อเข้ารับตำแหน่งวันที่ 20 ก.พ. 2564 มีทรัพย์สินทั้งสิ้นสาม 36,540,646 บาท หนี้สิน 117,883 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง