ไม่พบผลการค้นหา
ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน นายก อบจ.เพิ่มเติม พบรวยสุด 'อร่าม โล่ห์วีระ' นายก อบจ.ชัยภูมิ 1.6 พันล้าน 'วิเชียร ขาวขำ' อดีต ส.ส.เพื่อไทย มีทรัพย์เกือบล้านบาท

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ “วอยซ์” ได้เปิดเผยการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ นายก อบจ.ไปแล้วบางส่วน

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยทรัพย์ชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายก อบจ.เพิ่มเติมหลายจังหวัด ที่น่าสนใจ พบว่า อร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ เป็นนายก อบจ.ที่รวยที่สุด ณ ตอนนี้ เนื่องจากยังมีการเปิดเผยไม่ครบ ส่วนนายก อบจ.ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดคือ คือ วิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ซึ่งมีทรัพย์สินเพียง 9.6 แสนบาทเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดมี ดังนี้

อร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,685,213,847 บาท เป็นทรัพย์สินของอร่าม 1,566,414,480 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 1,006,300,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30 ล้านบาท เงินฝาก 22,510,480 บาท

อร่าม โล่ห์วีระ.jpg

ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 112,049,367 บาท โดยทั้งคู่แจ้งว่ามีหนี้สินรวมกันทั้งสิ้น 326,017,306 บาท

ทั้งนี้ อร่าม แจ้งว่ามีโฉนดที่ดิน 40 รายการ มูลค่ามากสุดเป็นที่ดิน 2 ไร่ 8 ตารางวา ที่ตำบลพระโขนง กรุงเทพมหานคร มูลค่า 625 ล้านบาท

อร่าม.JPG


วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี บุตรชายของสมชาย คุณปลื้ม หรือ กำนันเป๊าะ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 แจ้งทรัพย์สินทั้งสิ้น 156,100,126 บาท เป็นของวิทยา 36,230,253 บาท ส่วนใหญ่เป็นสิทธิและสัมปทาน 12,754,583 บาท ที่ดิน 9,520,000 บาท

ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 119,869,872 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 49,418,000 บาท เงินลงทุน 45,579,900 บาท นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังแจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 41,410,221 บาท

วิทยา.jpg

ปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง พี่ชายของ สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 255,518,647 บาท เป็นทรัพย์สินของปิยะ 124,473,256 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 73,704,792 บาท เงินลงทุน 32,281,914 บาท เงินฝาก 13,549,550 บาท

ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สิน 129,680,893 บาท และยังมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,364,497 บาท นอกจากนี้ ปิยะ ยังแจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 39,837,986 บาท

กนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช มารดาของชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 227,074,963 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 13,010,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,600,000 บาท โดยมีโฉนดที่ดิน 13 รายการ อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กนกพร.jpg

แว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ คู่สมรสของทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 53,028,142 บาท เป็นทรัพย์สินของแว่นฟ้า 30,838,936 บาท ของทรงศักดิ์ 22,187,704 บาท พร้อมกับแจ้งว่ามีหนี้สิน 80,608 บาท

วิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 960,672 บาท เป็นทรัพย์สินของวิเชียร 321,489 บาท เป็นของคู่สมรส 639,183 บาท โดยแจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 5,004,194 บาท

วิเชียร.jpg


วิเชียร แจ้งว่ามีรายได้ประจำเป็นเงินเดือน 906,360 บาทต่อปี เงินบำนาญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 171,600 บาทต่อปี ไม่มีแจ้งการครอบครองที่ดิน ยานพาหนะ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง หรือ เงินลงทุนแต่อย่างใด

เชียร.JPG

สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 แจ้งทรัพย์สินทั้งสิ้น 61,118,258 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของสัมฤทธิ์ 59,184,512 บาท ของคู่สมรส 1,933,745 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน รวมกันกว่า 57 ล้านบาท โดยแจ้งการครอบครองที่ดิน 32 รายการ มูลค่ามากสุดเป็นที่ นส 3 ก ที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2 งาน 76 ตารางวา 10 ล้านบาท

ศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ม.ค.2564 แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 402,519,896 บาท โดยเป็นของศุภวัฒน์ 265,285,887 บาท คู่สมรส 132,675,166 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,858,842 บาท

ทรัพย์สินของศุภวัฒน์ ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 152,778,690 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 44,900,000 บาท เงินลงทุน 46,396,029 บาท เงินฝาก 15,029,929 บาท

ส่วนของคู่สมรส มีที่ดิน 32,302,600 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 33,914,230 บาท เงินลงทุน 47,845,267 บาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินเป็นเงินลงทุน 2,600,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,127,684 บาท

นอกจากนี้ยังแจ้งว่ามีโฉนดที่ดิน 119 รายการ มูลค่ามากสุด อยู่ที่ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี เนื้อที่สามงาน 40 ตารางวา มูลค่า 27,200,000 บาท รองลงมาเป็นโฉนดที่ดิน 5 ไร่ ที่ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรีมูลค่า 10,440,000 บาท

และยังแจ้งการครอบครองปืน 7 กระบอก มูลค่ารวม 285,000 บาท

ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564  แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 212,232,960 บาท เป็นทรัพย์สินของธนาวุฒิ 146,426,116 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินรวม 115,362,792 บาท ยาพาหนะ 12,479,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 9,700,000 บาท

เป็นของคู่สมรสสินทั้งสิ้น 65,806,844 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 35,311,100 บาท เงินลงทุน 17,607,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,663,900 บาท

ทั้งคู่ แจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 26,165,393 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวมไปถึงเงินเบิกเกินบัญชี

ทั้งนี้ มีการแจ้งครอบครองยานพาหนะ 36 รายการโดยเป็นรถยนต์ 34 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน

ส่วนในรายการทรัพย์สินอื่น แจ้งการครอบครองงาช้าง 2 คู่ ซึ่งได้รับเป็นมรดกมูลค่า 1,500,000 บาท

อนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 602,712,113 บาท เป็นของเขา 240,794,231 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 128,271,270 บาท เงินลงทุน 14,397,269 บาท เงินฝาก 54,352,448 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 40 ล้านบาท ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 361,917,888 บาท

อนุวัธ แจ้งมีโฉนดที่ดินทั้งหมด 146 รายการ อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี กรุงเทพมานคร เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ชลบุรี เชียงราย แพร่ สุโขทัย นอกจากนี้ยังแจ้งการครอบครองงาช้าง 22.2 กิโลกรัม มูลค่า 907,200 บาท

อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ม.ค.2564 แจ้งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 269,108,045 บาท เป็นทรัพย์สินของอนุสรณ์ 149,330,100 บาท ของคู่สมรส 119,777,944 บาท โดยทั้งคู่มีหนี้สิน 374,188 บาท อนุสรณ์ยังแจ้งการครอบครองงาช้าง 2 กิ่ง มูลค่ารวม 324,000 บาท

ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 446,913,837 บาท เป็นทรัพย์สินของณัฐวุฒิ 379,671,952 บาท ของคู่สมรส 67,241,885 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ากว่า 153 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 61 ล้านบาท เงินลงทุน 50 ล้านบาท เงินฝาก 28 ล้านบาท

ในรายการทรัพย์สินอื่นยังแจ้งการครอบครองไม้สักจีนแปรรูป มูลค่ากว่า 23,330,172 บาท งาช้าง 1 คู่ 5 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง