ไม่พบผลการค้นหา
ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน-หนี้สินกรณี 'กรุณา ชิดชอบ' หลังพ้นนายก อบจ.บุรีรัมย์ 'กรุณา-เนวิน' รวย 998 ล้านบาท ที่ดินรวมกันเกือบ 600 ล้าน โดยทั้งสองมีหนี้สินรวมกันเพียง 16,881 บ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

โดยพบว่า กรุณา ชิดชอบ คู่สมรสของ เนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หลังการพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563

โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 998,899,969 บาท เป็นทรัพย์สินของกรุณา 736,783,634 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 400,057,500 บาท เงินลงทุน 139,263,701 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 49,133,333 บาท เงินฝาก 7,805,736 บาท

ส่วน เนวิน มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 259,116,335 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 194,072,850 บาท เงินลงทุน 27,573,500 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,094,927 บาท

สำหรับหนี้สินรวมกันทั้งสิ้น 16,881 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี ทำให้ ทั้งคู่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 995,883,088 บาท

กรุณาแจ้งว่า มีเงินลงทุนด้วยกัน 9 รายการ เช่น บริษัทเชียงใหม่ ไนท์บาซาร์คอนโดเทล จำกัด มูลค่า 35 ล้านบาท , บริษัทล้านนาฮิล จำกัด มูลค่า 12 ล้านบาท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาคารล้านนา 25 ล้านบาท ,บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด 27 ล้านบาท เป็นต้น

ส่วนเนวิน มีเงินลงทุนแห่งเดียวในบริษัทบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด รวม 27.5 ล้านบาท

เนวินทำทีม เมียจัดงบขนคนเชียร์ สมควรหรือ?ทรัพย์สิน เนวิน กรุณา ชิดชอบ -B38B-4B98-B584-8C273064CB69.jpegเนวิน กรุณา 0-96C9-478B-8C7B-38E0C2E37D73.jpeg

สำหรับที่ดิน กรุณา แจ้งการครอบครองที่ดิน 47 รายการ รวม 400,057,500 บาท เป็นโฉนด 37 รายการ และยังมี นส. 3 ก 10 รายการ ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์และเชียงใหม่ มูลค่าสูงสุดเป็นที่ดิน 37 ไร่ อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มูลค่า 112 ล้านบาท

ส่วนเนวิน แจ้งการครอบครองที่ดิน 31 รายการ รวมมูลค่ากว่า 194,072,850 บาท รายการส่วนใหญ่เป็น นส 3 จำนวน 5 รายการ , นส 3 ก  21 รายการ ,โฉนดที่ดิน 5 รายการ มูลค่ามากสุดเป็นโฉนดที่ดินสาม 18 ไร่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มูลค่า 104,000,500 บาท

ทั้งคู่แจ้งรายการทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่า 24,500,000 บาท เป็นกระเป๋าแบรนด์เนม 10 รายการ มูลค่ามากสุด 2 ล้านบาท นาฬิกาข้อมือ 9 รายการมูลค่ามากสุด 7,850,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง