ไม่พบผลการค้นหา
ลงทะเบียน 'ชิมช้อปใช้' วันที่สองเต็มล้านตั้งแต่ 08.11 น. คลังขยายเวลาร้านค้าร่วมรับชำระเงินต่อถึง 15 ต.ค. นี้ ย้ำไม่เกี่ยวกับการส่งข้อมูลให้สรรพากร เรียกเก็บภาษีร้านค้า เป็นเพียงเข้าระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดช่วยลงทะเบียนให้ประชาชนไม่มีสมาร์ตโฟน-อีเมล์

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ "ชิมช้อปใช้" ในวันที่ 24 ก.ย. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมตามเป้าหมาย โดยเมื่อเวลา 08.11 น. มีผู้มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com ครบ 1 ล้านคน ตามโควตาในแต่ละวันแล้ว ซึ่งรวดเร็วกว่าในวันแรก เนื่องจากมีการปรับปรุงทางเทคนิคให้ระบบการลงทะเบียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังยังได้ให้ความมั่นใจว่า มาตรการ 'ชิมช้อปใช้' ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้สนใจลงทะเบียนจำนวนมากใน 2 วันแรก บวกกับจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพียงพอและกระจายทั่วถึงในแต่ละจังหวัด โดยหลังจากปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 พบว่ามีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมแล้ว 74,318 ร้านค้า รวมกับร้านค้าเดิมที่มีอยู่แล้วประมาณ 80,000 ร้านค้า 

อีกทั้ง ยังมีร้านค้าติดต่อสอบถามและขอลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก กรมบัญชีกลางจึงได้ขยายเวลาลงทะเบียนร้านค้าออกไปจนถึงวันที่ 15 ต.ค. 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนร้านค้าเข้าร่วมมาตรการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20,000 ร้านค้า โดยร้านค้าทั่วไปที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ และประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ชิมช้อปใช้.com

โฆษกกระทรวงการคลัง เน้นย้ำว่า การลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นร้านค้าตามมาตรการ "ชิมช้อปใช้" นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรหรือการเรียกเก็บภาษีแต่อย่างใด วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้คือเพื่อจูงใจให้คนที่มีกำลังซื้อออกมาชิม ช้อป และใช้ท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเสริมการรับ-จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยที่จะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ร้านค้าในชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้ พร้อมเป็นแรงส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงท้ายปี 2562

กรมบัญชีกลาง -คลังจังหวัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศช่วยประชาชนลงทะเบียน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ก.ย. 2562 เป็นวันแรกที่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ "ชิมช้อปใช้" ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com โดยในวันแรกมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวครบ 1 ล้านราย ตั้งแต่เวลา 13.43 น. ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเมื่อลงทะเบียนครบจำนวน 1 ล้านราย ตามโควตาในแต่ละวัน ระบบจะปิดรับทันที โดยไม่มีการให้เข้าชื่อรอ (waitlist)

ส่วนหลังจากปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมมาตรการเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมแล้วจำนวน 74,318 ร้านค้า และอยู่ระหว่างทยอยบันทึกข้อมูลที่เหลือเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วน รวมทั้งยังมีร้านค้าติดต่อสอบถามและขอลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก กรมบัญชีกลาง จึงได้ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยขยายระยะเวลาและเปิดระบบการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าออกไป ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนร้านค้าเข้าร่วมมาตรการเพิ่มขึ้นอีก รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80,000 ร้านค้า โดยร้านค้าทั่วไปที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ 

สำหรับประชาชนที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ หรือไม่มีอินเตอร์เน็ต กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งก็ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการลงทะเบียน โดยสามารถเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง หรือโทรสอบถามที่ call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 กด 7 และที่สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :