ไม่พบผลการค้นหา
ลงทะเบียนรับสิทธิ 1,000 บาท 'ชิมช้อปใช้' วันแรก คนลงทะเบียนครบ 1 ล้านคนเมื่อเวลา 13.43 น. โฆษกคลังย้ำหลังได้รับ sms ต้องเดินทางใช้สิทธิภายใน 14 วัน ฟาก 'กรุงไทย' ยืนยันมอนิเตอร์ปัญหาระบบลงทะเบียนใกล้ชิด ส่วนการแสดงผลระบุลงทะเบียนเต็มตั้งแต่ 6 นาทีแรก แก้ไขแล้ว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ 'ชิมช้อปใช้' วันแรก ในวันที่ 23 ก.ย. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมตามเป้าหมาย โดยเมื่อเวลา 13.43 น. มีผู้มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com ครบ 1 ล้านคนตามโควตาในแต่ละวันแล้ว 

ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครบ 1 ล้านคนในแต่ละวัน ระบบจะปิดรับทันที โดยไม่มีการให้เข้าชื่อรอ (wait-list) ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์รับสิทธิ์ตามมาตรการจะต้องกลับเข้ามาลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป 

พร้อมกับเน้นย้ำขอให้ประชาชนตรวจสอบและวางแผนการเดินทางให้ดี เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการแล้ว จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้สิทธิ์หลังได้รับ SMS 1 วัน สำหรับ G-Wallet กระเป๋า 1 (สิทธิใช้จ่าย 1,000 บาท) ใช้ได้กับร้านขายสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการทุกประเภทในจังหวัดที่ได้เลือกไว้เมื่อลงทะเบียน และสำหรับ G-Wallet กระเป๋า 2 (สิทธิรับเงินคืนร้อยละ 15 ของการใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) ใช้ได้กับร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้าท้องถิ่น บริการที่พัก และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน 

โดยมีเงื่อนไขแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่

  • 1) หากเริ่มใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋าที่ 1 จะสามารถใช้วงเงิน 1,000 บาท พร้อมสิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562
  • 2) หากเริ่มใช้สิทธิ์เฉพาะ G-Wallet กระเป๋า 2 จะสามารถใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562 แต่จะถูกตัดสิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 1 ไม่สามารถใช้วงเงิน 1,000 บาทได้
  • 3) หากไม่เริ่มใช้สิทธิ์ทั้ง 2 กระเป๋า จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังยังได้ให้ความมั่นใจว่า โควตาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการซึ่งกำหนดไว้ที่ 10 ล้านคน ตลอดโครงการถือว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยประชาชนสามารถทยอยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2562 และสามารถเดินทางท่องเที่ยวพร้อมจับจ่ายใช้สอยได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562 

'กรุุงไทย' ยืนยันระบบไม่ได้ล่ม แต่มีคนลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมากจึง 'หน่วง'

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ 'ชิม ช้อป ใช้' ในวันแรกตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 23 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมานั้น ประชาชนให้ความสนใจอย่างล้นหลาม เกินความคาดหมาย และขอยืนยันว่า ระบบไม่ได้ล่ม แต่เนื่องจาก มีคนเข้ามาลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้ระบบหน่วงเป็นช่วงๆ จึงอาจต้องใช้เวลาในการรอลงทะเบียน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งานจำนวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน 

ที่สำคัญระบบของธนาคารต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการลงทะเบียนในครั้งนี้ จะมีการโอนเงินให้กับประชาชน ดังนั้นจึงให้เกิดความผิดพลาดไม่ได้ อีกทั้งธนาคารคำนึงถึงเรื่องความมั่นนคง ปลอดภัยสูงสุด รวมถึงความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดย ณ เวลา 13.15 น. ของวันที่ 23 ก.ย. 2562 มีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จำนวนกว่า 9.3 แสนคน

ธนาคารได้มีการเฝ้าระวังการลงทะเบียนตลอดเวลา ทันทีที่ทราบว่าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าลงทะเบียนและเกิดความล่าช้านั้น ธนาคารเร่งขยาย Bandwidth ของช่องทางลงทะเบียนเพิ่มอีก 100 เปอร์เซ็นต์ และปรับปรุงประสิทธิภาพของ Website เพื่อให้เกิดความรวดเร็วโดยทันที รวมทั้งมีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ และยังคงมีความมั่นใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) 

ส่วนกรณีที่หน้าจอแจ้งว่า ลงทะเบียนครบ 1 ล้านสิทธิ์หลังเปิดให้ลงทะเบียนเพียง 6 นาที ธนาคารทราบถึงสาเหตุของเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของระบบประมวลผลแสดงค่าอัตโนมัติผิดพลาด ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในทันทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :