ไม่พบผลการค้นหา
อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งตั้งกรรมการสอบปม ทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 เข้าระยอง พร้อมสั่งย้ายหัวหน้าด่านคุมโรค-ทีมงานในสนามบินอู่ตะเภา

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงถึงสถานการณ์โควิด ภายหลังพบทหารอียิปต์ติดเชื้อ ที่ จ.ระยอง แต่ไม่ได้กักตัว จนเป็นเหตุให้ประชาชนแตกตื่นไปทั้งจังหวัด ว่า เมื่อลงไปตรวจสอบมีความชัดเจนในเหตุการณ์ มี 2 ประเด็น คือ 1.การฝ่าฝืนมาตรการของทหารอียิปต์ 2.โรงแรมที่พำนักไม่มีระบบควบคุมไม่ให้ออกนอกสถานที่ หรือไม่ให้ฝ่าฝืนมาตรการที่เป็นไปตามราชการกำหนดได้อย่างดีพอ 

ในส่วนอำนาจหน้าที่ของตน จึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จเหตุการณ์โดยรวมทั้งหมด และพิจารณาให้ย้ายหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่สนามบินอู่ตะเภาออกไปก่อน พร้อมกับให้บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 6 จ.ชลบุรี ไปปฏิบัติหน้าที่แทนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เลขาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดการให้ทุกโรงแรม หรือสถานที่กักกันโรคฯ ดำเนินการใน 3 เรื่องอย่างเข้มงวด ได้แก่ 

  • ด้านบริหารจัดการ จะต้องมีผู้ตัดสินใจหรือมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในการควบคุมหากมีคนที่จะต้องเข้ามากักกัน 
  • ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง จะมีระบบควบคุมให้ผู้ถูกกักกันต้องทำตามกฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด 
  • ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เน้นเรื่องการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด

อ่านเพิ่มเติม