ไม่พบผลการค้นหา
ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นยกฟ้อง กรณี บ.เอกชน ฟ้องอดีตนักข่าว วอยซ์ทีวี ทวีตข้อความ "ใช้แรงงานทาส" ชี้ เป็นรายงานข่าวในฐานะสื่อมวลชน ไม่ได้เรื่องที่สร้างขึ้นมาเอง

จากกรณีที่ บริษัท ธรรมเกษตร จำกัด ยื่นฟ้อง น.ส.สุชาณี รุ่งเหมือนพร หรือ นางสุชาณี คลัวเทรอ กรณีหมิ่นประมาท จากการที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ทวิตเตอร์ในชื่อ Suchanee R. ที่มีข้อความลักษณะเป็นการใส่ความโจทก์ ทำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง เหตุเกิดทั่วราชอาณาจักร และ ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง และพิจารณาพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.328 ให้จำคุก 2 ปี โดยจำเลยได้ขอประกันตัวและยื่นอุทธรณ์

วันนี้ (27 ต.ค.) ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษากลับ ให้ยกฟ้องคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยโพสต์ของจำเลย ที่ระบุว่า "กรณีใช้แรงงานทาส" มีเหตุผลที่น่าเชื่อว่าเป็นความเข้าใจและตีความของจำเลยไปเองโดยสุจริตว่ามีความหมายทำนองเดียวกันกับที่โจทก์ไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างทั้ง 14 คน อันมีลักษณะเป็นการพาดหัวข่าวเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้อ่านให้ติดตามข่าว ถึงแม้จะใช้ถ้อยคำดังกล่าวเกินเลยไปกว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอันเป็นการไม่เหมาะสมอยู่บ้างก็ตาม แต่หาใช่เป็นเรื่องที่จำเลยสร้างขึ้นมาเองไม่และมิใช่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริง

ดังนั้นจำเลยในฐานะสื่อมวลชนที่มีหน้าที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานต่างชาติโดยตรงและในฐานะประชาชน ย่อมมีสิทธิตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมโดยสุจริต ติชม โจทก์ด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นนิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ต้องด้วยข้อยกเว้นความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ม.329 (3) การกระทำของจำเลย จึงไม่เป็นความผิดส่วนอุทธรณ์อื่นที่เหลือของจำเลย แม้รับวินิฉัยให้ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลแห่งคดีได้ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง