ไม่พบผลการค้นหา
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย โต้ข่าวลือพรรคเพื่อไทยกลับลำจับมือรัฐบาล ซัดคน 'ดิสเครดิต' ต่อรองผลประโยชน์ ย้ำยึดหลักการไม่เข้าสู่อำนาจที่ไม่เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี 18 กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออก ว่าภายหลังจากที่มีการลาออกของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ได้ปรากฏทั้งข่าวลือข่าวปล่อย ถึงการจับขั้วรัฐบาลใหม่ ซึ่งมีกระแสข่าวเกี่ยวพันถึงพรรคเพื่อไทย และในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตนจึงอยากขอชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน ว่าพรรคเพื่อไทยดำรงการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

ดังนั้นการร่วมทำงานกับพรรคใด ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมของที่มา รวมถึงแนวนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกัน พรรคเพื่อไทยปฏิเสธการเข้าสู่อำนาจ ที่ไม่เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย และปฏิเสธการได้อำนาจมาด้วยวิธีการที่คำนึงถึงแต่ประโยชน์เฉพาะตนของนักการเมือง การทำงานการเมืองและการตัดสินใจทางการเมืองทุกครั้ง ต้องยึดมั่นและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

โดยพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในผลประโยชน์สูงสุดของประเทศในภาวะวิกฤติ การร่วมกันหาทางออก หากเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และต่อพี่น้องประชาชน จะกระทำได้ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้อง เปิดเผยและซื่อสัตย์ต่อประชาชน และจะต้องมีการหารือร่วมกันของสมาชิกและผู้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดในพรรคเพื่อไทย

ตนคิดว่าข่าวลือที่ปล่อยกัน ออกเพื่อหวังผลในการดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยนั้น เป็นการกระทำที่มุ่งหวังในการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล กันเอง โดยหวังอาศัยส่วนประกอบและเงื่อนไขต่างๆ เป็นเครื่องมือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่การจัดสรรอำนาจของพวกตนเอง เพื่อให้ผลประโยชน์และอำนาจลงตัวกันเท่านั้น

"ผมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนและผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ว่าไม่ว่าใครผู้ใดจะอ้างเป็นตัวแทนพรรคไปเจรจาใดๆ ตราบใดที่ผมยังทำหน้าที่หัวหน้าพรรค ผมยืนยันจะไม่นำพาพรรคไปกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนและหลักการประชาธิปไตยเป็นอันขาด"

อ่านเพิ่มเติม