ไม่พบผลการค้นหา
บริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์ San-X ประเทศญี่ปุ่น ยืนยันไม่ได้ส่งบุคคลอ้างเอาผิด เด็กหญิงวัย 15 ปี จัดทำกระทงการ์ตูน เล็งให้ฝ่ายกฎหมายเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น ออกแถลงการณ์ผ่านเพจ TACConsumer โดยชี้แจงถึงกรณีการจับกุมเด็กหญิงวัย 15 ปี โดยมีผู้อ้างและล่อซื้อกระทงรูปทรงตัวการ์ตูน พร้อมเรียกค่าเสียหาย 50,000 บาท ว่า ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย ตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯได้ทำการปรึกษาฝ่ายกฎหมายและมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงในกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยืนยันว่ายังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 

นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความอิสระ ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า การออกมาแถลงของบริษัทลิขสิทธิ์ว่าไม่เคยมอบหมายใครให้ไปจับกุม เท่ากับ เจ้าหน้าที่นั้นเเจ้งความเท็จ กรรโชกทรัพย์ ปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอมได้ 

ขณะที่พนักงานสอบสวน น่าจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย เช่น เข้าข่ายมาตรา 157 ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ทนายเกิดผล ยังได้ลงมาตรากฎหมายประกอบอีกด้วย ดังนี้ 

มาตรา 137 "ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา 174 "ถ้าการแจ้งข้อความตามมาตรา ๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓ เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท

ถ้าการแจ้งตามความในวรรคแรก เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท"


อ่านเพิ่มเติม