ไม่พบผลการค้นหา
พรรคก้าวไกล เสนอ 5 แนวทางแก้ไขวิกฤตทางการเมือง ตั้งสสร.แก้รัฐธรรมนูญ-ปิดสวิตช์ ส.ว.-ยกเลิกการรับรองคำสั่ง คสช.ผ่าทางออกม็อบนักศึกษา

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค, นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก, นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และนายมานพ คีรีภูวดล ส.ส. บัญชีรายชื่อ แถลงย้ำข้อเสนอพรรคแก้ไขวิกฤตทางการเมือง 5 ข้อ คือ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, ทบทวนคดีความทางการเมือง, เลิกคุกคามนักศึกษาและผู้ชุมนุม, นายกรัฐมนตรีต้องลาออก, แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจัดตั้งสสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่กำหนดวุฒิการศึกษาและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ นายพิธา ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้รัฐธรรมนูญเป็นใบอนุญาตในการต่ออายุของนายกรัฐมนตรีต่อไป นั่นคือ ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 269, 270, 271, 272 เกี่ยวกับการสรรหา ส.ว. และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ว. รวมทั้งยกเลิกมาตรา 279 เรื่องการรับรองประกาศและคำสั่ง คสช. ให้ชอบด้วยกฎหมาย

พรรคก้าวไกล พิธา.jpg

นายชัยธวัช กล่าวว่า พรรคจะทำร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และจะรวบรวมรายชื่อ ส.ส. 100 คน เพื่อยื่นเข้าสู่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภา เพิ่มเติมหมวดจัดทำแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และเสนอให้มีการปิดสวิตช์ ส.ว. อย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันหากมีการยุบสภาหรือนายกรัฐมนตรีลาออก ส.ว. ก็จะไม่มีส่วนเข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีได้ รวมทั้งยกเลิกการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายปฏิรูประเทศของ ส.ว. ด้วย ซึ่งจะนำมาสู่การปลดล็อกเพื่อเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างสันติได้ เชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองได้จริง ที่ประชุมสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันในสมัยประชุมสภานี้ 

ชัยธวัช ตุลาธน.jpg

ด้านนายปดิภัทธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า เราจะหาทางออกทำไม่ได้ ถ้าไม่มีการทำรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน แต่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ยังไม่มีการพิจารณากันมาถึงเรื่องนี้ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องรวบรวมคนหลากหลายกลุ่มให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และกมธ. เองจะศึกษาแนวทางการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเอามาเสนอต่อที่ประชุมสภาเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ การจัดทำประชามติ ปี 2559 เองก็มีปัญหามาก ดังนั้นต้องแก้ไข พ.ร.บ. ประชามติ เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นในการลงประชามติเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :