ไม่พบผลการค้นหา
'ไมเนอร์' ท้วง 'ทอท.' พิจารณาคุณสมบัติบริษัทอีกครั้ง หลังตัดสิทธิเข้าร่วมประมูลบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ อ้างเหตุผล 'บริษัทขาดประสบการณ์ในการดำเนินงาน' ทั้งที่บริษัทมีประสบการณ์ทำธุรกิจทั้งค้าปลีก ร้านอาหาร สินค้าแฟชั่น ศูนย์การค้า

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ออกมาแสดงความไม่พอใจ หลังจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ปฏิเสธ ไม่รับข้อเสนอของบริษัทในการเข้าประมูลสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้เหตุผลว่า "บริษัทขาดประสบการณ์ในการดำเนินงาน"

นายสตีเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวในหนังสือร้องเรียนที่จัดส่งให้ ทอท. และกระทรวงคมนาคมในวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า บริษัทไม่เห็นด้วยกับมติของ ทอท. ที่มองว่าไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่ลแนล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ทอท. ลงวันที่ 29 มี.ค. 2562 ในข้อที่ 3 และ 5 ซึ่งมีใจความว่า

ข้อ 3 ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้

  • 3.1 มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทย ซึ่งอยู๋ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือ
  • 3.2 มีประสบการณ์ในการบริหารร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

ข้อ 5 ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องเป็นรายเดียวกันกับผู้ซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานหรือในกรณีที่มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมทุน ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินงานนนั้นต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนดังกล่าว และต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือถึงการร่วมค้าหรือการร่วมลงทุนนั้น ก่อนวันยื่นข้อเสนอการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

นายชัยพัฒน์ ไพรฑูรย์ รองประธานฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์องค์กร บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ ทอท. ทุกข้อ

สำหรับประสบการณ์ด้านการบริหารห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากร บริษัทฯ มีบริษัทลูกที่ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการบริหาร ดังต่อไปนี้

  • บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหาร
  • บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
  • บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยาและศูนย์การค้าเทอร์เทิลวิลเลจพลาซ่า
  • บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าวิเวอร์ไซด์พลาซ่า

อีกทั้ง ในวันที่ไปยื่นซองประมูลนั้นต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทผู้ยื่นซองประมูลก่อนจึงจะสามารถข้ามไปขั้นตอนการดูแผนงาน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการปฏิเสธการเปิดดูแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยอ้างคุณสมบัติที่ไม่ครบถ้วน แม้ทางไมเนอร์จะมีความพยายามอธิบายทุกอย่างในวันยื่นซองประมูลแล้ว

“ถ้าเรามีโอกาสที่ทำให้ประเทศชาติได้เท่าเทียมต่างประเทศ ถ้าไปถึงจุดนั้นได้ เราน่าจะภูมิใจกับตรงนั้น" นายชัยพัฒน์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์นั้นผู้ที่สนใจซื้อซองมี 4 รายประกอบไปด้วย 1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท คิงพาวเวอร์สุวรรณภูมิ จำกัด 3. บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และ 4. บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ขณะที่ โครงการร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ ฟรี) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีบริษัทเอกชนยื่นซองประมูลเพียง 3 ราย ได้แก่ 1. บริษัทคิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด 2. บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บางกอกแอร์เวย์ส และ 3. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :