ไม่พบผลการค้นหา
"ธนาธร" แนะอ่านหนังสือ From Dictatorship to Democracy สำหรับผู้ที่ต้องการต่อสู้กับระบอบเผด็จการให้เข้าสู่ประชาธิปไตย ศึกษาไว้เป็นองค์ความรู้และเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการสืบทอดอำนาจ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แนะนำหนังสือน่าอ่าน From Dictatorship to Democracy หรือชื่อภาษาไทยว่า "จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย" ของยีน ชาร์ป (Gene Sharp) นักวิชาการผู้ที่ศึกษาและเขียนงานจำนวนมากเกี่ยวกับการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง โดยผมถือว่าหากเราอยากอ่านหนังสือสักเล่ม หนังสือเล่มนี้ก็คงเป็นหนังสือเล่มแรกในรายการหนังสือบังคับอ่านของวิชา "ต่อสู้เผด็จการ101" สำหรับผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลกที่ยังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการและอยากเปลี่ยนแปลงสังคมตนเอง

โดยย่อแล้ว​ ยีน​ ชาร์ป​ เสนอว่ารัฐบาล​เผด็จการ​ยังลอยนวลอยู่ได้เพราะประชาชน​ในสังคมยังยอมให้เป็นเช่นนั้น​ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความกลัว​ ความเพิกเฉย​ หรือความนิยมชมชอบในเผด็จการ​ แต่หากประชาชน​รวมตัวกันต่อสู้อย่างกล้าหาญ​ รอบคอบ​และมีวินัย​​ รัฐบาล​ก็ไม่อาจต้านทานพลังอำนาจของประชาชนได้​ ในประวัติศาสตร์มีตัวอย่างของประชาชนที่โค่นล้มเผด็จการจนสำเร็จ​มามากแล้ว​ จากตัวอย่างเหล่านี้ ยีน​ ชาร์ป​ ได้รวบรวมวิธีการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง​เอาไว้ถึง​ 198​ วิธี​ แบ่งออกเป็น​ 2-3​ ประเภทหลัก​ๆ​ ได้แก่​ การจูงใจ​สร้างแนวร่วม​ การหยุดให้ความร่วมมือ​แก่รัฐบาล​ และการเข้าแทรกแซงโดยสันติวิธี​​ พร้อมทั้งเสนอข้อควรระวังในสถานการณ์​ต่าง​ๆ​ และแนวทางการวางแผน​ยุทธศาสตร์​เพื่อต่อสู้ด้วย

ดังนั้น ตนจึงอยากเชื้อเชิญให้ผู้ที่ต้องการต่อสู้กับเผด็จการและอยากเปลี่ยนแปลงสังคมมาร่วมกันศึกษาองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ และเทคนิควิธีการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับเผด็จการสืบทอดอำนาจในปัจจุบัน โดยการอ่านหนังสือเล่มนี้ และนำความรู้ไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของเรา โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย-ทางใดทางหนึ่ง

การเรียนรู้ ฝึกฝน อดทนและรอคอย การสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน รวมถึงการสร้างกฎระเบียบวินัยในการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว การเคลื่อนไหวก็จะเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ปราศจากจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ไม่มียุทธศาสตร์และยุทธิวิธีที่ชาญฉลาดเพียงพอ อันนำมาสู่ความเสื่อมถอยและล้มเหลวไปในที่สุด

โดยในตอนท้าย นายธนาธร บอกด้วยว่าในสัปดาห์ต่อไป จะแนะนำหนังสือดีๆ เกี่ยวกับการต่อสู้เผด็จการโดยไม่ใช่ความรุนแรงอีกหลายเล่ม และหวังว่าทุกคนจะอ่านเล่มนี้สนุกจนวางไม่ลง และหวังว่าสักวันใดวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้จะหลุดพ้นจากเผด็จการและวงจรอุบาทว์นี้ได้เสียที

From Dictatorship to Democracy.jpg
  • ปกหนังสือ From Dictatorship to Democracy