ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุมสภาฯ มีมติ 231 ต่อ 223 เสียง ไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาตรวจสอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (13 ก.ย.) มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาญัตติด่วนเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นผู้เสนอ

ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวนี้ อภิปรายสนับสนุน ว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับรัฐ เป็นประโยชน์กับประชาชน ดังนั้นการตั้งคณะกรรมาธิการถือว่าเหมาะสม เพื่อศึกษาไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน เพราะเป็นโครงการแรกที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และให้เอกชนแสวงหาผลประโยชน์ได้ต่ออีกในระยะยาว อาจทำให้รัฐเสียประโยชน์ รวมทั้งขอให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้วย

ขณะเดียวกัน ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนตั้งข้อสังเกต อาทิ นายเกียรติ สิทธิอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เห็นด้วยที่จะให้คนต่างชาติเข้ามาทำการวิจัย รวมถึงการออกกฎหมายให้อำนาจกรรมการมากเกินไปจะไม่เป็นที่ยอมรับ จึงขอให้ศึกษาโดยละเอียด เพราะหากจะเดินหน้าโครงการนี้ คุณภาพชีวิตของคน เศรษฐกิจในพื้นที่ต้องดีขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้วยคะแนน 223 ต่อ 231 เสียง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :