ไม่พบผลการค้นหา
'ส.ส.อนาคตใหม่' รับหนังสือ ปชช.ภาคตะวันออก ร้องหยุดผังเมืองรวม อีอีซี ด้านสถาบันฯ ธรรมาภิบาลร้องวิปรัฐบาล ศึกษารายละเอียดการให้สัมปทาน CP สร้างรถไฟความเร็วสูง

นายอัครกฤษ นุ่นจันทร์ ผอ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันธรรมาภิบาล ยื่นเอกสารร้องเรียนต่อถึงวิปรัฐบาล ผ่านนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล ขอให้ตั้งกรรมาธิการศึกษาเกี่ยวกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง ภายหลังจากที่มีการประมูล โดยบริษัท ซีพีแล้ว มีข้อสงสัยหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องของแหล่งเงินกู้ และการขอขยายเวลาสัมปทานจาก 50 ปี เป็น 99 ปี ซึ่งเห็นว่าควรจะมีการศึกษารายละเอียด รวมถึงตั้งกรรมาธิการในการศึกษาผลกระทบต่างๆ ให้ละเอียด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

อีกด้านหนึ่ง ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ นำโดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพรรคอนาคตใหม่ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ส.ส.ในพื้นที่ภาคตะวันออก รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดทำผังเมืองรวม เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งภาคประชาชนเห็นว่าเป็นกระบวนการจัดทำที่ขาดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ 

โดยเรียกร้องให้สำนักงานพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยุติการพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวม อีอีซี และดำเนินการจัดทำใหม่ตั้งแต่ต้น โดยให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนเข้าร่วม

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า จะนำความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอีอีซีไปแก้ไขอย่างสุดความสามารถ ซึ่งวันนี้จะมีการพิจารณาญัตติด่วนที่เกี่ยวกับเรื่องอีอีซี โดยจะนำสิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงไปพูดในสภาฯ

ขณะเดียวกัน พรรคอนาคตใหม่มีโครงการที่มีชื่อว่า 'ระเบียงชีวิตภาคตะวันออก' หรือ 'อีแอลซี' ซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานคอยตรวจสอบการทำงานโครงการอีอีซีของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นอีกเวทีหนึ่งให้ผู้ได้รับผลกระทบได้สะท้อนปัญหา