ไม่พบผลการค้นหา
กสทช. เร่งสรุปมูลค่าคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ กลางเดือนนี้ (ม.ค. 62) ก่อนเลือกวิธีประมูลคลื่นใหม่ ให้สอดรับกับสภาวะการของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปัจจุบัน

นายฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้คณะทำงานที่รับผิดชอบในการประเมินมูลค่าคลื่นในย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ เร่งสรุปราคามูลค่าคลื่นที่แท้จริงให้เสร็จโดยเร็ว และหลังจากนั้นจะทำร่างหลักเกณฑ์การประมูลไปรับฟังประชาพิจารณ์ ตามกรอบเวลาในการประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ มีแนวความคิดว่า อาจจะเปลี่ยนจากการมูลคลื่นด้วยการเคาะราคาจากราคาเริ่มตัน ซึ่งผู้ชนะคือผู้ที่เสนอราคาสูงสุด แต่ด้วยภาวะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการมีภาระหนี้จากการประมูลครั้งก่อนมากถึงรายละ 50,000-100,000 ล้านบาท

ดังนั้น ในส่วนของคณะทำงานจึงมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนวิธีการประมูลเป็นแบบบิวตี้คอนเทสต์ คือ การประมูลคลื่นโดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ใครเสนอให้ประชาชนใช้ราคาค่าบริการต่ำสุด เข้าสู่ 5G เร็วสุด ขยายโครงข่ายเร็วสุด ชนะการประมูลโดยคำนึงราคาประมูลให้น้อยที่สุด โดยคณะทำงานฯระบุว่า หากเดินตามนี่น่าจะทำให้ไทยเข้าสู่ยุค 5G ทันกำหนดแน่นอน

การปรับเปลี่ยนวิธีประมูลหากมีการปรับเปลี่ยนการประมูลเป็นบิวตี้คอนเทสต์ จะยิ่งทำให้กระบวนการล่าช้า น่าจะพอเริ่มหรือร่างหลักเกณฑ์ได้ในคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ ทั้งนี้ แผนการจัดประมูลคลื่นความถี่ประจำปี 2562 ของสำนักงาน กสทช.คือ คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีปริมาณคลื่นสูงสุด 2x45 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การประมูล โดยอยู่ในขั้นตอนของการประเมินราคาเริ่มต้นและเงื่อนไขของการประมูล เช่น ใบอนุญาตจะเป็นใบใหญ่ที่มีปริมาณคลื่นมาก หรือใบเล็กที่ปริมาณคลื่นน้อย คาดข้อสรุปจะได้ในเดือน ม.ค.นี้ หลังที่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว

และคลื่นความถี่ย่าน 2.6 กิกะเฮิรตซ์คู่กับย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์และ 28 กิกะเฮิรตซ์โดยมีการประมูลร่วมกัน หรือ มัลติแบนด์ ย่าน 2.6 กิกะเฮิรตซ์โดยมีปริมาณคลื่นสูงสุด 190 เมกะเฮิรตซ์ ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ และ 28 กิกะเฮิรตซ์โดยมีปริมาณคลื่นไม่น้อยกว่า 3000 เมกะเฮิรตซ์ 

ทั้งหมดนี้ สำนักงาน กสทช. คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิด 5G ในประเทศไทยได้อย่างเร็วที่สุด โดยกำหนดไว้ในไตรมาส 3 ปี 2563ทั้งหมดนี้ สำนักงาน กสทช. คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิด 5จีในประเทศไทยได้อย่างเร็วที่สุด โดยกำหนดไว้ในไตรมาส 3 ปี 2563