ไม่พบผลการค้นหา
รัฐบาล แจกหนังสือ "โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน" แก่สื่อมวลชน เตรียมปรับตัวหลังยุควิกฤต โควิด - 19 ขณะที่นายกรัฐมนตรีชี้เป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดให้ขับเคลื่อนไทยได้อย่างสมบูรณ์

สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แจกหนังสือ "โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน" ของนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหนังสือทีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบให้แก่ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา 

โดยนายกรัฐมนตรีให้คำนิยมหนังสือเล่มนี้ ว่า เป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนต่อไป ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของโลก โดยเน้นเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอยู่ดีมีสุขของสังคม และการพัฒนาศักยภาพคุณค่าของมนุษย์ สำหรับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก

อย่างไรก็ตามเนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง 7 ข้อบกพร่อง ในระบบการศึกษาไทย อาทิ มุ่งยึดตัวผู้สอน มากกว่า ยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการสอน มากกว่า การเปิดโอกาสให้เรียนรู้ เน้นลอกเลียน มากกว่า ความคิดสร้างสรรค์ เน้นท่องจำทฤษฎี มากกว่าลงมือปฏิบัติ เป็นต้น จึงเป็นโจทย์และความท้าทายของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องดังกล่าวและยกเครื่องระบบการศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หลังโควิด - 19

อ่านเพิ่มเติม