ไม่พบผลการค้นหา
ใบตองแห้ง Onair - “เปิดเผย” แปลว่าอะไร ถามปู่มีชัยสิ
Dec 15, 2017 12:58

รายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาลงคะแนนเลือกว่าที่ กกต. “โดยเปิดเผย” หรือไม่ กลายเป็นประเด็นถกเถียงกว้างขวาง กระทั่ง สนช.ต้องขอคำชี้แจงจากศาลฎีกา

“เปิดเผย” แปลว่าอะไร เรามาถึงยุคที่ต้องตีความคำว่า “เปิดเผย” แล้วหรือไร แต่ย้อนกลับไปถาม กรธ.หน่อยไหม คิดอย่างไรจึงให้ผู้พิพากษาลงคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งที่โดยทั่วไป การลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งจะใช้การโหวตลับ