ไม่พบผลการค้นหา
ใบตองแห้ง Onair - งงเด้! "สมชัย" ทักศาลเลือก กกต.ขัดกฎหมาย
Dec 8, 2017 13:12

รายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560

กกต.สมชัย ศรีสุทธิยากร ทักท้วงที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่า การคัดเลือก กกต.อาจขัดต่อกฎหมายเพราะใช้วิธีลงคะแนนลับ ขณะที่ฝ่ายศาลแย้งว่ามีวิธีกาบัตรที่ถือเป็นการลงคะแนนเปิดเผยแล้ว

“เปิดเผย” ตีความว่าอย่างไร เปิดเผยแก่ใคร สาธารณชนรับรู้ได้ไหม