ไม่พบผลการค้นหา
ใบตองแห้ง Onair - รัฐสวัสดิการ VS รัฐราชการเป็นใหญ่
Dec 12, 2017 13:03

รายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560

รมว.ต่างประเทศ รมว.สาธารณสุข ภูมิใจระบบหลักประกันสุขภาพไทยอวดชาวโลกได้ ทั้งที่กำลังจะแก้กฎหมายบัตรทอง ความเป็นจริงของประเทศไทยคือรัฐราชการต้องมาก่อน รัฐสวัสดิการไว้ทีหลัง สวัสดิการข้าราชการจึงล้นหลาม โดยเฉพาะชั้นผู้ใหญ่ที่มีทั้งรถประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม เงินเพิ่มต่างๆ