ไม่พบผลการค้นหา
เอกชัย ยื่นฝ่ายค้าน กดดัน กองทัพบก ยกเลิกสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรอง ของอดีตผู้บัญชาการระดับสูง

เอกชัย หงส์กังวาน นักกิจกรรมทางการเมืองยื่นหนังสือถึง ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เพื่อขอให้พรรคการเมืองฝ่ายค้าน รวมกันเรียกร้องให้ยกเลิกสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองของอดีตผู้บัญชาการทหารระดับสูง โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคฝ่ายค้านเดินทางมารับหนังสือ

เอกชัยระบุว่า ขอให้ยกเลิกสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกของอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูง หน่วยงานรัฐหลายแห่งมีระเบียบการเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการ เช่น ตำรวจ, ครู และผู้พิพากษา โดยบ้านพักสวัสดิการเหล่านี้ สร้างด้วยเงินภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้ที่รัฐ ที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่มีบ้านพักเป็นของตนเอง

อย่างไรก็ตามหน่วยงานรัฐเหล่านี้ กำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ประจำการในหน่วยงานรัฐเหล่านี้เท่านั้นที่ได้สิทธิ พักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการ หากเจ้าหน้าที่รัฐคนใดพ้นจากตำแหน่งเกษียณจะต้องย้ายออก จากบ้านพักสวัสดิการเพื่อส่งมอบบ้านพักสวัสดิการเหล่นี้ให้กับจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าทำงานแทน ขณะที่ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548 กำหนดให้สิทธิพิเศษ กับอดีดผู้บัคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่พ้นจากตำแหน่ง ยังคงสามารถพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการต่อไป


ยกเลิกสิทธิพิเศษนายพล

โดยอ้างเงื่อนไขการทำคุณประโยชน์ให้กองทัพบก ประเทศชาติ และเคยดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.ระเบียบนี้เป็นการให้สิทธิพิเศษ กับเจ้าหน้าที่รัฐที่พันจากตำแหน่งอันเป็นการสร้างภาระด้านงบประมาณของรัฐ จึงขอให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมกันกดดัน เรียกร้องให้กองทัพบกยกเลิกการให้สิทธิพิเศษกับอดีตทหารเหล่านี้ 

สำหรับกรณีนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ วินิจฉัยคุณสมบัติ พล.อ.ประยุทธ์ ประยุทธ์จันทร์โอชา ไม่พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กรณีพักบ้านราชการทางทหารในกรมทหารราบที่ 1 โดยยกระเบียบกองทัพบกปี 2548 เข้าพักบ้านพักรับรองได้ ไม่เข้าข่ายแสวงหาประโยชน์ ไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง กลายเป็นปรากฏการณ์ให้ผู้คนในสังคมตั้งคำถามถึงบรรทัดฐานของสถาบันตุลาการไทย

อ่านเพิ่มเติม