ไม่พบผลการค้นหา
นิด้าโพล เผยผลสำรวจประชาชน เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง 54.29% ระบุว่า การชุมนุมจะยืดเยื้อไม่จบ ขณะที่ 20.73% ระบุว่า เศรษฐกิจของประเทศจะย่ำแย่ไปกว่านี้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การชุมนุม ทางการเมือง จะจบอย่างไร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา  และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนกังวลว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ พบว่าส่วนใหญ่ 22.63% ระบุว่า ความรุนแรงทางการเมืองระหว่างประชาชนด้วยกัน รองลงมา 20.73% ระบุว่า เศรษฐกิจของประเทศ จะย่ำแย่ไปกว่านี้ 13.36% ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 12.30% ระบุว่า การเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมไทย 11.47% ระบุว่า ไม่มีเรื่องใดให้น่ากังวล 7.67% ระบุว่า การเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 6% ระบุว่า มีมือที่สามสร้างความรุนแรงทางการเมือง และ 5.84% ระบุว่า การเกิดรัฐประหาร

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบอย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่ 19.44% ระบุว่า รัฐบาลยอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม รองลงมา 15.79% ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง แล้วรัฐบาลลาออก 12.53% ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง ต่อด้วยรัฐประหาร 11.39% ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง แต่รัฐบาลควบคุมได้ และผู้ชุมนุมลดน้อยลงจนต้องเลิกชุมนุมไปเอง ในสัดส่วนที่เท่ากัน 11.31% ระบุว่า ภาครัฐสามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมได้ 7.52% ระบุว่า ผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด 4.25% ระบุว่า เกิดการรัฐประหาร ก่อนที่จะมีความรุนแรงทางการเมือง 0.53% ระบุว่า รัฐบาล และผู้ชุมนุมสามารถเจรจาต่อรองกันได้ และ 5.85% ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบลงเมื่อไร พบว่า ส่วนใหญ่ 54.29% ระบุว่า การชุมนุมจะยืดเยื้อไม่จบ รองลงมา 12.15% ระบุว่า ภายในปลายเดือนธันวาคม 2563 11.92% ระบุว่า ภายในต้นปี 2564 9.79% ระบุว่า ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2563 6.68% ระบุว่า ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 3.42% ระบุว่า ภายในกลางเดือนธันวาคม 2563 และ 1.75% ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ