ไม่พบผลการค้นหา
กรมอนามัยร่วมกับเครือข่ายแรงงาน 20 องค์กร วางแนวทางปฏิบัติลดความเสี่ยงติดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานทั้งในระบบ-นอกระบบ แรงงานข้ามชาติในทุกพื้นที่

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการประชุมปรึกษาหารือแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ แรงงานข้ามชาติและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่กรมอนามัย ว่ากรมอนามัยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ หรือนายจ้างที่ดูแลแรงงานเหล่านี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในช่วงการระบาดของโรควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการทำความสะอาดห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันในที่พักคนงานก่อสร้าง และให้มีการเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศเป็นประจำทุกวัน ดูแลให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และอาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ และสวิตซ์ไฟอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลไม่ให้มีน้ำเสีย หรือน้ำที่ใช้แล้วเฉอะแฉะพื้นที่โดยรอบที่พัก

นายอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มแรงงานข้ามชาติจะมีกลไกการทำงานร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุข ภาคประชาสังคม และตัวแรงงานข้ามชาติในการสร้างระบบอาสาสมัครด้านสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (อสต.) อยู่แล้ว

แต่ตอนนี้ปัญหาที่สำคัญของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ คือ ในกลุ่มที่ถูกกักในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดังที่พบกรณีการติดเชื้อที่สะเดา จังหวัดสงขลา 42 คน ซึ่งเป็นการพบในพื้นที่ห้องกักเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ปัญหาสำคัญในส่วนนี้ คือ ห้องกักไม่ได้มีพื้นที่ที่กว้างขวางมากพอสำหรับคนจำนวนมากในการเว้นระยะห่างทางกายภาพ รวมทั้งมาตรการทางด้านสุขภาพในห้องกักอาจจะมีความแตกต่าง และขาดมาตรการในการดูแลและป้องกันโรคเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ จะมีแนวทางการป้องกันได้อย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :