ไม่พบผลการค้นหา
รองนายกรัฐมนตรี ให้วิปรัฐบาล พิจารณาเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ รับทราบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ส่วนจะขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เตรียมเข้า ครม. อังคารหน้า (28 เม.ย.)

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมตรี กล่าวถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายจะต้องทำการแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรทราบโดยเร็ว แต่ก็สามารถยืดหยุ่นเวลาได้

โดยระบุว่า เรื่องนี้ วิปรัฐบาล และฝ่ายค้าน จะต้องหารือกันว่า พร้อมเมื่อไหร่ จากนั้นจึงเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณากำหนดวันเปิดประชุมอีกครั้ง แต่เบื้องตามกำหนดการเดิม จะเปิดประชุมสมัยสามัญ วันที่ 22 พ.ค. นี้อยู่แล้ว ส่วนจำเป็นต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อรับทราบ พ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่นั้น ตอนนี้ยังไม่มีการหารือกัน โดยต้องหารือด้วยว่า การเปิดประชุมวิสามัญ มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ในสภาวะโรคระบาด เพราะเป็นการรวมคนจำนวนมาก รวมทั้งความพร้อมของห้องประชุมพระสุริยันด้วย พร้อมทั้ง ต้องนำทุกอย่างมาประกอบการพิจารณา วิปรัฐบาลจะทำหน้าที่พิจารณาถึงความจำเป็น ส่วนของรัฐบาลเอง ยังไม่ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้ 

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงการพิจารณา ขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่จะหมดอายุในวันที่ 30 เม.ย. นี้ โดย ครม.จะต้องพิจารณาว่าจะขยายหรือไม่ก่อนหมดอายุซึ่ง จะนำเข้าวาระการประชุมให้ ครม.ได้พิจารณาใน วันอังคารที่ 28 เม.ย. นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง