ไม่พบผลการค้นหา
แฟ้ม ครม. 22 ธ.ค.มีวาระสำคัญหลากหลาย โดย 'วราวุธ' เสนอก Work from home ใน กทม.-ปริมณฑล ด้าน 'วิษณุ' เตรียมแจงผลกระทบคำสั่ง คสช. ด้านการจำกัดเสรีภาพ

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันที่ 22 ธ.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะนั่งเป็นประธานการประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระสำคัญ ซึ่งแต่ละกระทรวงเตรียมเสนอของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับประชาชน

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จะเสนอ ครม.ถึงแนวทางการ Work from home ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล หรือการปิดโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณฝุ่นสะสมเพิ่มขึ้น หลังจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐานตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับแฟ้มวาระ ครม.เริ่มจากวาระเพื่อทราบ อาทิ

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ....

และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 1 ขวาของแม่น้ำน้อย - แม่น้ำผักไห่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะแยกเก็บค่าชลประทาน

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่า ทำศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ ของ กระทรวงคมนาคม 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอการขอถอนร่างพระราชบัญญัติโอนหน้าที่และอำนาจ และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

อาคม เติมวิทยาไพสิฐ รมว.คลัง  เสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ ไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่ง หัวหน้า คสช. ศึกษากรณีการดำเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจำกัดเสรีภาพ การแสดงออกและการ จำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน  

มาที่วาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

อาคม เติมวิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2564 

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เสนอร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่..) ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม

อนุทิน ยังจะเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบ นอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี  

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาด้วย

ส่วนวาระแต่งตั้ง อาทิ

กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้ง วีรัส ประเศรษโฐ และพงศ์เทพ ไข่มุกด์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้ง อำนาจ ลิขิตกุลธนพร และ เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  

สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง