ไม่พบผลการค้นหา
ศาลอาญา พิพากษาจำคุก น.ส.พสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือ ซินแสโชกุน รวม 871 กระทง รวม 4,355 ปี แต่รวมโทษทุกกระทงแล้วจำคุกสูงสุด 20 ปี จากฐานฉ้อโกงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ขณะที่ยกฟ้อง แม่, ป้า และญาติ

ศาลอาญา มีคำพิพากษาให้จำคุก น.ส.พสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือ ซินแสโชกุน อายุ 31 ปี กรรมการบริษัท เวลท์เอเวอร์ จำเลยที่ 2 รวม 871 กระทง กระทงละ 5 ปี เป็นเวลาทั้งสิ้น 4,355 ปี และปรับ 20,000 บาท ตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และร่วมกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ควบคุมฉลากโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้วให้จำคุกสูงสุด 20 ปี โดยให้ปรับบริษัทเวลท์เอเวอร์ จำเลยที่ 1 ด้วย เป็นเงิน 435,520,000 บาท

นอกจากนี้ ยังให้จำคุก น.ส.ทัศย์ดาว สมัครกสิกรรณ์ อายุ 36 ปี หญิงคนสนิทและเลขานุการส่วนตัวของซินแสโชกุน จำเลยที่ 5, นางพารินธรญ์ หงส์หิรัญ ดัคกอร์ อายุ 36 ปี จำเลยที่ 8 รวม 871 กระทง กระทงละ 5 ปี เป็นเวลาทั้งสิ้น 4,355 ปี ตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้วให้จำคุกสูงสุด 20 ปี

ทั้งนี้ การดำเนินคดีดังกล่าวเป็นเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือน ม.ค. - เม.ย. 2560 จำเลยชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยระบุให้สมาชิกชำระเงิน 9,700 บาทต่อคน แล้วจะได้อาหารเสริม 2 กระปุก พร้อมกับอ้างว่าสมาชิกจะมีสิทธิได้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศแถบเอเชียด้วย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง แต่ล่าสุดกลับถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งคดีพบมูลค่าความเสียหายนับ 50 ล้านบาท โดยอัยการยื่นฟ้องจำเลยทั้งหมดเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2560

โดยศาลมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1,2,5, และ 8 ชดใช้เงินคืนกับผู้เสียหายรวม 871 คน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นสำหรับผู้เสียหายแต่ละราย นับแต่วันฟ้อง (6 ก.ค. 2560) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จด้วย (มูลค่าประมาณ 51 ล้านบาทเศษ)

และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4,6,7,9, และ 10 คือ นางมณฑญาณ์ นิรันดร หรือ จันทร์ฉาย นาคฤทธิ์ อายุ 56 ปี มารดาซินแสโชกุน, นายก้องศรัณย์ แสงประภา อายุ 23 ปี ลูกพี่ลูกน้องของซินแสโชกุน, นางประนอม พลานุสนธิ์ อายุ 41 ปี เลขานุการของซินแสโชกุน, นางณิชมน แสงประภา อายุ 65 ปี ป้าของซินแสโชกุนและเป็นมารดาของนายก้องศรัณย์, นางพารินธรญ์ หงส์หิรัญ ดัคกอร์ อายุ 36 ปี, น.ส.สุดารัตน์ อเนกนวล อายุ 26 ปี และนายโกวิท ช่วยสัตว์ อายุ 31 ปี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง