ไม่พบผลการค้นหา
'ส.ส. ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย' ห่วงเงินกู้เยียวยาไม่รวดเร็ว-รอบคอบ ไม่ถึงมือผู้ประกอบการรายย่อย แนะรัฐบาลนำเงินมาพัฒนารองรับการท่องเที่ยวหลังโควิด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส. ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ยอมเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเอง วันนี้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังวางใจไม่ได้ และสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศกำลังทำ คือ มีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเหมือนกัน ต่างกันตรงรายละเอียดที่ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม แต่ทำอย่างไรจะทำให้เงินเยียวยาถึงประชาชนเร็วที่สุด และเงินที่กู้มาต้องไปถึงประชาชนอย่างรอบคอบและรัดกุม

ตนเชื่อว่า ส.ส. ทุกคนเห็นด้วยในหลักการว่าเงินกู้สำคัญที่จะฟื้นฟูประเทศไทย ตนขอนำเสนอข้อกังวลที่ได้รับฟังมาคือเงินเยียวยา หลายคนกังวลเรื่องหลักเกณฑ์ ต้องดูว่าเงินเยียวยาที่จ่ายไปแล้วถึงหรือไม่อย่างไร และหากไม่ออกนโยบายมากระตุ้นให้ใช้เงินหมุนในระบบเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ เงินก้อนนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์, เงินที่กันไว้ 45,000 ล้านบาทเพื่อทางการแพทย์ แต่จะพอหรือไม่ ส่วนเงิน 4 แสนล้านบาท เป็นเงินจำนวนมาหาศาล แต่เห็นเพียงกรอบ วันนี้ไม่เห็นรายละเอียด ตนกังวลว่าจะกลายเป็นเบี้ยหัวแตก ไม่ส่งผลต่อการฟื้นฟูตามเป้าหมาย ต้องดูการบูรณาการในแต่ละกระทรวง ขณะเดียวกันการแพทย์ของไทยมีความก้าวหน้า แต่จะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย 

ดังนั้นรัฐบาลต้องนำเงิน 4 แสนล้านบาทนี้ไปฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น และสุดท้ายคือ พ.ร.ก. Soft Loan จะไปถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจริงหรือไม่ หลักการและขั้นตอนจะไปถึงรายย่อยหรือไม่ ไม่ใช่หมดโควตาไปก่อน หลักเกณฑ์ของแต่ละธนาคารเหมือนกันหรือไม่ นอกจากนี้ปลายทางที่กระทรวงการคลังจะออกมาตรการดอกเบี้ยอย่างไรเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัว แม้จะปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้จริง แต่ยังมีการเก็บดอกเบี้ยสูงก็ไม่เกิดประโยชน์ ทุกวันนี้คนกลัวว่าหนี้สาธารณะจะตกไปถึงลูกหลาน 

"รัฐบาลต้องแสดงความพร้อมในการใช้หนี้ก้อนนี้ด้วย การปรับตัวเข้ากับยุคสมัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การเก็บภาษีการค้าออนไลน์จากผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติ ตนไม่ต้องการเห็นที่จะไปไล่เก็บภาษีจากผู้ประกอบการรายย่อย แต่ทำอย่างไรจะเก็บภาษีจากผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างชาติที่กอบโกยรายได้ในประเทศได้" 

อ่านเพิ่มเติม