ไม่พบผลการค้นหา
ครม.อนุมัติ 3,400 ล้านบาท เยียวยาชาวสวนลำไยไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมขยายโครงการประกันราคาปาล์มน้ำมันต่อไปอีก 3 เดือนจากสิ้นเดือน ก.ย. เป็นสิ้นเดือน ธ.ค. 2563

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 ส.ค. 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาสภาพอากาศ และโควิด-19 ทำให้ล้งจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าลำไยจากประเทศไทยไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ขณะที่ปริมาณผลผลิตล้นตลาด ครม.จึงมีมติให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินช่วยเกษตรกรไปก่อน หลังจากรัฐบาลจะนำเงินงบประมาณมาใช้คืนแก่ธนาคาร

สำหรับมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย 1.เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ จำนวนกว่า 3,355 ล้านบาท 2.ค่าบริหารจัดการโครงการให้แก่ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท จำนวนเงิน 1,376,585 บาท และ 3.ค่าชดเชยต้นทุนให้แก่ ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี เป็นเงิน 75,491,590 บาท รวมทั้งสิ้น 3,432.04 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. 2563

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะสรุปและส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ให้ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562 กับกรมส่งเสริมเกษตรกร ภายในวันที่ 15 ก.ย.2563

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดในเดือน ก.ย. 2563 เป็นสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 2563 โดยใช้กรอบงบประมาณดำเนินการตามที่ ครม.ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2563 จำนวนเงิน 13,378.99 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วนรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 9 งวด เป็นเงิน 6,729.57 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 6,649.42 ล้านบาท เนื่องจากราคาปาล์มน้ำมันสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: