ไม่พบผลการค้นหา
กรมธนารักษ์เปิดประมูลพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื้อที่กว่า 1,067 ไร่ เช่า 50 ปี ครั้งที่ 2 ขายซอง 5-10 มี.ค. หลังผู้ยื่นซองประมูลครั้งแรกไม่สามารถทำสัญญาได้ทันเวลา

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ว่ากรมธนารักษ์ได้กำหนดแผนเปิดประมูลที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เนื้อที่ประมาณ 1,067-2-27.7 ไร่ โดยกำหนดการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่าเช่า ในอัตราไร่ละ 36,000 บาท/ปี หรือคิดเป็นค่าเช่าปีละ 38,432,493 บาท และกำหนดค่าธรรมเนียมการประมูล เป็นเงิน 266,892,313 บาท กำหนดระยะเวลาการเช่า 50 ปี

ธนารักษ์


"สัญญาเช่าปกติเราก็ไม่เคยให้เอกชนถึง 50 ปี ค่าเช่านี้ลดมาถูกมากพอสมควรแล้ว" นายอำนวย กล่าว


สำหรับ สาเหตุที่การประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เกิดจากการเจรจากับผู้บุกรุกในที่ดินกว่าพันไร่ ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งในการจัดการ อีกทั้งกรมธนารักษ์เคยจัดการประมูลมาแล้วหนึ่งครั้ง แต่เอกชนที่ยื่นซองประมูลไม่สามารถเซ็นสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จึงทำให้ต้องจัดประมูลขึ้นใหม่

สำหรับการประมูลครั้งใหม่นี้ มีกำหนดประกาศระยะเวลาการขายเอกสารการลงทุน ระหว่างวันที่ 5 - 30 มีนาคม และมีกำหนดยื่นซองเสนอโครงการลงทุน ณ กรมธนารักษ์ (ส่วนกลาง) ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562

แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาที่ดินตรงนี้จากฝ่ายรัฐบาล อย่างไรก็ ก็ยังมีความกังวลจากฝ่ายเอกชนและผู้สนใจลงทุนต่อความสามารถในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ผู้ลงทุนร่วมกับบริษทจีนรายหนึ่งสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดการพัฒนาพื้นที่ว่า บริษัทร่วมของจีนมีการชะลอโครงการการสร้างคอนโดขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่เห็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นสำคัญของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 พื้นที่ของประเทศไทย เกิดขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวแต่ในพื้นที่ใหญ่ในเมือง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐต้องลงไปดูและให้ความต่อเนื่องต่อการพัฒนา เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :