ไม่พบผลการค้นหา
กรมบัญชีกลางเผยยอดลงทะเบียนร้านค้าร่วมมาตรการ “ชิมช็อปใช้” ของรัฐบาลผ่านไป 6 วันมีผู้ประกอบการลงทะเบียนเพียง 2,800 ราย ทำให้ต้องผ่อนปรนเงื่อนไขจูงใจร้านค้าเพิ่มขึ้น

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากการเปิดลงทะเบียนร้านค้าเพื่อร่วมมาตรการชิมช็อปใช้ของรัฐบาลระหว่างวันที่ 28 ส.ค. 2562 จนถึงวันที่ 20 ก.ย.นี้พบว่าข้อมูลล่าสุด (1 ก.ย.62) มีผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมมาตรการเพียง 2,800 ร้านค้าโดยส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้ามากที่สุดจึงมีการปรับเป้าการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเหลือ 10,000 ร้านค้าจากเป้าหมาย 50,000 ร้านค้าทั่วประเทศและหากไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 20 ก.ย.นี้อาจจะพิจารณาขยายเวลาการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าออกไปอีกซึ่งมั่นใจว่าทันต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านคนแน่นอน

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีการปรับเงื่อนไขการสมัครให้มีความยุ่งยากน้อยลงจากเดิมที่ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีใบรับรองการจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์โดยผ่อนปรนให้สามารถทางจังหวัดที่ตั้งร้านค้าออกหนังสือรับรองการมีร้านค้าจริงหรือเซ็นรับรองในแบบฟอร์มการลงทะเบียนการสมัครมาตรการได้เลยเชื่อว่าจะทำให้มีร้านค้าเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

อธิบดีกรมบัญชีกลางยืนยันว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะมีเพียงพอต่อแผนการใช้จ่ายของประชาชนที่จะเดินทางท่องเที่ยว 10 ล้านคนที่จะกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศเพราะเมื่อนับรวมกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC และแอพพิเคชั่นถุงเงินที่มีในปัจจุบันอยู่ที่ 80,000 รายก็จะทำให้มีร้านค้าที่ประชาชนสามารถไปใช้จ่ายได้ถึง 90,000 ร้านค้า

ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการ“ชิมช็อปใช้” สามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด76 จังหวัดทั่วประเทศโดยในกรุงเทพฯ ยื่นใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลางเวลา 8.30 - 16.30 น. ถึงวันที่ 20 ก.ย. 62 ไม่เว้นวันหยุดราชการ