ไม่พบผลการค้นหา
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ย้ำ อยู่ตรงกลาง ยังไม่ได้เข้าสังกัดกับรัฐบาล และยังไม่หารือต่อรองโควตาในฝ่ายบริหาร พร้อมเตรียมดำเนินคดี อดีตผู้สมัคร -สมาชิกพรรค จัดประชุมใหญ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจใหม่ พร้อมด้วยนายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และรักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ แถลงดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายวัน สุวรรณพงษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดขอนแก่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ จัดประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจใหม่เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นการประชุมที่ไม่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันไม่ได้รับรู้เรื่องการประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้น และนายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่อ้างว่าได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่แล้ว เพราะกระทำผิดและถูกขับออกจากพรรคเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ส่วนการประชุมใหญ่พรรรเศรษฐกิจใหม่ครั้งต่อไป จะประชุมอีกครั้งพร้อมกับการรับรองงบดุลประจำปี ส่วนจุดยืนพรรคเศรษฐกิจใหม่ หลังลงมติให้ฝ่ายรัฐบาล นายภาสกร ชี้แจงว่า พรรคเศรษฐกิจใหม่ยังไม่ได้สังกัดกับฝ่ายรัฐบาล แต่อยู่ตรงกลางตามที่เคยได้แถลงข่าวไปแล้ว ส่วนเรื่องการตีความท่าที ก็แล้วแต่ว่าใครเป็นคนตีความ และยังไม่ได้มีการหารือกันหรือไปติดต่อเพื่อขอโควต้าตำแหน่งในฝ่ายบริหาร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :