ไม่พบผลการค้นหา
'อิทธิพร' แถลงผลประชุม กกต.หลังใช้เวลา 4 ชั่วโมงกว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเคาะ 24 มี.ค.2562 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 4-8 ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขต - บัญชีรายชื่อ - แคนดิเดตนายกฯ เชื่อ 24 มี.ค. เอื้อต่อพรรคการเมืองหาเสียงได้

ทันทีที่มี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 บังคับใช้ในวันเดียวกันนี้ (23 ม.ค.) คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาวันเลือกต้ัง ส.ส. โดยหลังการประชุม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต. มีมติเสียงข้างมากได้กำหนดวันที่ 24 มี.ค. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.

พร้อมกำหนดให้วันที่ 28 ม.ค. - 19 ก.พ. 2562 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นหรือเอกอัครราชทูต ทั้งไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต

4 - 8 ก.พ. เป็นวันรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเป็นวันที่พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี

สำหรับสถานที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และบัญชีรายชื่อผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี กกต.กำหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคยื่นได้ที่สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ชั้น 2 ห้อง 201-202-203 

ส่วนสถานที่รับสมัคร ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะประกาศให้ทราบใน 3 วันนับแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา โดยวันที่ 24 ม.ค.จะเป็นวันประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส.ในราชกิจจานุเบกษา

4 - 16 มี.ค. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

17 มี.ค. วันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ สถานที่กลางในเขต นอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับผู้สูงอายุ ทุพพลภาพหรือคนพิการ

ส่วนการประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.นั้น นายอิทธิพร ยืนยันว่า กกต.คำนึงปัจจัยดังกล่าวโดยตอนนี้ต้องทำอย่างไรให้มีเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.เป็นไปโดยเรียบร้อยมากที่สุด ทั้งนี้ไม่ขอบอกว่าจะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ที่ไม่ใช่วันที่ 24 มี.ค. โดยวันที่ 24 มี.ค. เป็นช่วงเวลาที่ กกต. สามารถทำงานได้ หากมีการประกาศวันเลือกตั้งแล้ว สิ่งที่ กกต.ต้องทำคือลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า การรับสมัครส.ส. ถ้าเลือกวันเลือกวันใดแล้วประโยชน์ตกที่คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกวันนั้น

ทั้งนี้ มติเสียงข้างมากที่ออกมา กกต.ได้ก็ดูวันเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ถ้าดูวันที่ 10 มี.ค. จะเป็นระยะเวลาที่กระชั้นไปในเรื่องการหาเสียง


ประธาน กกต กรรมการการเลือกตั้ง อิทธิพร บุญประคอง 0190123_Sek_12.jpg

นายอิทธิพร ย้ำว่า เมื่อ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ลงมาแล้ว กกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่กระทบต่อความพร้อมของนักการเมือง พรรคการเมืองและ กกต. รวมทั้งความสามารถประกาศผลเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า ความไม่ชัดเจนในเรื่องกรอบเวลา 150 วันของการจัดเลือกตั้งจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้หรือไม่ นายอิทธิพร ระบุว่า กกต.เคยคุยกันแล้ว ถ้าจำเป็น กกต.ต้องคุยกันแล้วมีมติ แต่ตอนนี้เตรียมการเลือกตั้งให้เรียบร้อย พร้อมทั้งประกาศผลเลือกตั้งไม่ชักช้าที่จะต้องประกาศรับรองผลเลือกตั้งใน 60 วัน หากทำได้เร็วก็เป็นประโยชน์ อีกทั้ง กฎหมายใช้คำว่าประกาศผลเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งสามารถประกาศผลได้ก่อน 60 วัน

"การกำหนดวันเลือกตั้ง 24 มี.ค.เป็นกำหนดเวลาให้พรรคการเมืองต่างๆมีความผ่อนคลายจะดำเนินการเรื่องสาขาพรรค ตัวแทนพรรคได้มากขึ้นกว่าวันอื่นถ้ากำหนดเป็นวันนี้" นายอิทธิพร ระบุทั้งนี้ กำหนดให้วันรับสมัคร ส.ส.วันที่ 4-8 ก.พ. และเสนอรายชื่อบุคคลเป็นนายกฯ ในบัญชีพรรคการเมือง ส่วนการประกาศรายชื่อผู้สมัครกำหนดให้เป็นวันที่ 15 ก.พ. ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 4 - 16 มี.ค. และลงคะแนนนอกเขต 17 มี.ค. 2562


เลือกตั้ง เลื่อนเลือกตั้ง การเลือกตั้ง 20190123_Sek_17.jpg

กลุ่มค้านเลือกตั้งบุก กกต.

ระหว่างที่ประธาน กกต.แถลงข่าวนั้น กลุ่มสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติ และกลุ่มเครือข่าย นำโดย น.ส.พรรณี กุลชาติ และพระสมาน ศรีงาม พยายามบุกเข้ามาในสำนักงาน กกต. ประท้วงให้ กกต.ยุติจัดการเลือกตั้ง โดยมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ เพราะเกิดจากรัฐบาลทหาร ไม่เป็นไปตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอีกทั้งควรให้พระราชพิธีสำคัญเสร็จสิ้นก่อน จึงจะมีการจัดการเลือกตั้ง 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง